Aktualne

Nabór 15.03.2022 – 29.03.2022

16.05.2022 r.- data publikacji

  • -Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 Lista operacji Kwalifikujących się na Radę

 Protokół Sekretarza

 Protokół

Lista operacji wybranych do dofinansowania z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

16.05.2022 r.- data publikacji

  • Operacja własna

 Lista operacji Kwalifikujących się na Radę

 Protokół Sekretarza

 Protokół

Lista operacji wybranych do dofinansowania z zakresu operacji własnej

13.05.2022 r. – data publikacji

  • – Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

 Lista operacji Kwalifikujących się na Radę

 Protokół Sekretarza

 Protokół

Lista operacji wybranych do dofinansowania z zakresu podejmowania działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujacych operacje w tym zakresie

Archiwalne

Nabór 01.12.2020 – 15.12.2020

28.01.2021 r. – data publikacji

  • – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 Lista operacji Kwalifikujących się na Radę

 Protokół Sekretarza

 Protokół

Lista operacji wybranych do dofinansowania z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych wraz z  Uchwałą o wyborze list

28.01.2021 r. – data publikacji

  • – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 Lista operacji Kwalifikujących się na Radę

Protokół

 Protokół Sekretarza

Lista operacji wybranych do dofinansowania z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz z   Uchwałą o wyborze list

28.01.2021 r. – data publikacji

  •  – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Lista Kwalifikujących się na Radę

Protokół

Protokół Sekretarza

Lista operacji wybranych do dofinansowania  z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów wraz z Uchwałą o wyborze list

Lista operacji wybranych do dofinansowania  z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów wraz z Uchwałą o wyborze list-autokorekta z dnia 22 lutego

Nabór 04.11.2019 – 18.11.2019

11.12.2019 r. – data publikacji

Protokół z posiedzenia Rady LGD z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej po rozparzeniu protestów

Lista wniosków wybranych w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej po rozparzeniu protestów

22.11.2019 – data publikacji

– Podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

Lista wniosków wybranych przez Radę w ramach operacji Podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD –DIROW/1/2019/K

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w ramach operacji Podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

– Rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

Lista wniosków wybranych przez Radę w ramach operacji Rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD –DIROW/2/2019/K

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w ramach operacji Rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

– Zachowanie dziedzictwa lokalnego  

Lista wniosków wybranych przez Radę w ramach operacji Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD –DIROW/3/2019/K

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w ramach operacji Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Nabór 18.05.2018 – 01.06.2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – Projekt Grantowy

25.07.2018 – data publikacji

Lista wniosków o dotację w konkursie grantowym „Wdrażanie LSR” wybranych przez Radę LGD z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Lista wniosków o dotację w konkursie grantowym „Wdrażanie LSR” nie wybranych przez Radę LGD z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków o dotację w konkursie grantowym “Wdrażanie LSR”

Lista wniosków o dotację w konkursie grantowym “Wdrażanie LSR” kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Lista wniosków o dotację w konkursie grantowym “Wdrażanie LSR” nie kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Nabór 06.04.2018 – 20.04.2018 – Tworzenie bądź rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

16.05.2018 – data publikacji

Lista wniosków wybranych przez Radę LGD w ramach operacji Tworzenie bądź rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD-DIROW/4/2018/K

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w ramach operacji Tworzenie bądź rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

Nabór 29.12.2017 – 12.01.2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Lista wniosków wybranych przez Radę w ramach operacji Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD-DIROW/1/2018/K

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w ramach operacji Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Nabór 30.06.2017 – 14.07.2017 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

04.08.2017 – data publikacji

Lista wniosków wybranych w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD-DIROW/1/2017/K

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór 02.12.2016 – 16.12.2016

16.02.2017 r.

Protokół Rady LGD z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego po rozpatrzeniu protestu

16.02.2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady LGD z zakresu rozwoju dzialalności gospodarczej po rozparzeniu protestów

Lista wniosków wybranych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej po rozparzeniu protestów

16.02.2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady LGD z zakresu tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Lista wniosków wybranych w zakresie tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego

23.01.2017r.

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (aktualizacja z dnia 16.02.2017)

Lista wniosków wybranych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków nr LGD-DIROW/1/K/2016

23.01.2017r.

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie rozwoju działalności gospodarczej (aktualizacja z dnia 16.02.2017)

Lista wniosków nie kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Lista wniosków wybranych  w zakresie rozwój działalności gospodarczej

Lista wniosków niewybranych w zakresie rozwój działalności gospodarczej

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD-DIROW/2/K/2016

23.01.2017r.

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego (aktualizacja z dnia 16.02.2017)

Lista wniosków wybranych w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD-DIROW/3/K/2016

23.01.2017r.

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych(aktualizacja z dnia 16.02.2017)

Lista wniosków wybranych w zakresie tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD-DIROW/4/K/2016

05.08.2014 OW Ostateczna Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

05.08.2014TM Ostateczna wybranych Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw.

05.08.2014TM Ostateczna nie wybranych Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw.

Nabór 24.06.2014 – 08.07.2014

25. 07. 14 OW Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

25. 07. 14 TM Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór 23.04.2014 – 13.05.2014

10.06.14 OW Ostateczna  Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi wybranych do dofinansowania

10.06.14 OW Ostateczna  Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi nie wybranych do dofinansowania

10.06.14 MP Ostateczna Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Małe Projekty wybranych do dofinansowania

10.06.14 MP Ostateczna   Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Małe  Projekty nie wybranych do dofinansowania

29.05.14 MP Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Małe Projekty

29. 05. 14 OW Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Nabór 9.09.2013 – 23.09.2013

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, złożonych w ramach naboru wybranych do dofinasowania

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, złożonych w ramach naboru nie wybranych do dofinasowania

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, złożonych w ramach naboru wybranych do dofinansowania

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi, złożonych w ramach naboru wybranych do dofinansowania

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi, złożonych w ramach nie wybranych do dofinansowania

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty, złożonych w ramach naboru wybranych do dofinansowania

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty, złożonych w ramach naboru nie wybranych do dofinansowania

MP Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Małe Projekty

OW Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi

RN Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

TM Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór 3.06.13-17.06.13  

Małe Projekty

MP Ostateczna Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty wybranych do dofinansowania MP Ostateczna Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty nie wybranych do dofinansowania   MP Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty, złożonych w ramach naboru LGD-DIROW/MP/II/2013

Odnowa i Rozwój Wsi

OW Ostateczna Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty wybranych do dofinansowania OW Ostateczna Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania OW nie wybrane Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi, złożonych w ramach naboru LGD-DIROW/OW/II/2013 Nabór LGD-DIROW/MP/I/2013

Małe Projekty

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty, złożonych w ramach naboru na LGD-DIROW/MP/I/2013 wybranych do dofinansowanie przez Radę LGD. Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty, złożonych w ramach naboru na LGD-DIROW/MP/I/2013 nie wybranych do dofinansowanie przez Radę LGD.

Nabór

LGD -DIROW/MP/II/2012

LGD-DIROW/OW/II/2012 LGD-DIROW/RN/II/2012 LGD-DIROW/TM/II/2012

Małe Projekty

OSTATECZNA Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/MP/II/2012 wybranych do dofinansowania przez Radę LGD

Odnowa i Rozwój Wsi

OSTATECZNE Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/OW/II/2012 wybranych do dofinansowania przez Radę LGD OSTATECZNE Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/OW/II/2012  nie wybranych do dofinansowania przez Radę LGD

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

OSTATECZNA Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/RN/I/2012 wybranych do dofinansowania  przez Radę LGD   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, złożonych w ramach naboru LGD – DIROW/ TM/II/2012 wybranych do dofinansowania przez Radę LGD

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, złożonych w ramach naboru LGD – DIROW/ TM/II/2012  nie wybranych do dofinansowania przez Radę LGD Nabór 12.03.2012 r. do 2.04.2012 r

Małe Projekty

OSTATECZNA Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/MP/I/2012 ocenionych przez Radę LGD Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/MP/I/2012 ocenionych przez Radę LGD

Odnowa i Rozwój Wsi

OSTATECZNE Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/OW/I/2012 ocenionych przez Radę LGD Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/OW/I/2012 ocenionych przez Radę LGD

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

OSTATECZNA Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/RN/I/2012 ocenionych przez Radę LGD Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/RN/I/2012 ocenionych przez Radę LGD Nabór 3.11.2011 r. do 23.11.2011 r

Małe Projekty

Lista operacji wybranych do dofinansowania Lista operacji niewybranych do dofinansowania

Odnowa i Rozwój Wsi

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Lista operacji wybranych do dofinansowania