Aktualne

Nabór 20.02.2023 – 6.03.2023

21.04.2023 r.- data publikacji

  • -Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lista operacji kwalifikujących się do oceny

Lista operacji nie kwalifikujących się do oceny

Protokół sekretarza

Protokół

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji nie wybranych do dofinansowania

Archiwalne

Nabór 15.03.2022 – 29.03.2022

16.05.2022 r.- data publikacji

  • -Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 Lista operacji Kwalifikujących się na Radę

 Protokół Sekretarza

 Protokół

Lista operacji wybranych do dofinansowania z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

16.05.2022 r.- data publikacji

  • Operacja własna

 Lista operacji Kwalifikujących się na Radę

 Protokół Sekretarza

 Protokół

Lista operacji wybranych do dofinansowania z zakresu operacji własnej

13.05.2022 r. – data publikacji

  • – Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

 Lista operacji Kwalifikujących się na Radę

 Protokół Sekretarza

 Protokół

Lista operacji wybranych do dofinansowania z zakresu podejmowania działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujacych operacje w tym zakresie

Nabór 01.12.2020 – 15.12.2020

28.01.2021 r. – data publikacji

  • – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 Lista operacji Kwalifikujących się na Radę

 Protokół Sekretarza

 Protokół

Lista operacji wybranych do dofinansowania z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych wraz z  Uchwałą o wyborze list

28.01.2021 r. – data publikacji

  • – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 Lista operacji Kwalifikujących się na Radę

Protokół

 Protokół Sekretarza

Lista operacji wybranych do dofinansowania z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz z   Uchwałą o wyborze list

28.01.2021 r. – data publikacji

  •  – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Lista Kwalifikujących się na Radę

Protokół

Protokół Sekretarza

Lista operacji wybranych do dofinansowania  z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów wraz z Uchwałą o wyborze list

Lista operacji wybranych do dofinansowania  z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów wraz z Uchwałą o wyborze list-autokorekta z dnia 22 lutego

Nabór 04.11.2019 – 18.11.2019

11.12.2019 r. – data publikacji

Protokół z posiedzenia Rady LGD z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej po rozparzeniu protestów

Lista wniosków wybranych w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej po rozparzeniu protestów

22.11.2019 – data publikacji

– Podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

Lista wniosków wybranych przez Radę w ramach operacji Podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD –DIROW/1/2019/K

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w ramach operacji Podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

– Rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

Lista wniosków wybranych przez Radę w ramach operacji Rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD –DIROW/2/2019/K

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w ramach operacji Rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

– Zachowanie dziedzictwa lokalnego  

Lista wniosków wybranych przez Radę w ramach operacji Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD –DIROW/3/2019/K

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w ramach operacji Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Nabór 18.05.2018 – 01.06.2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – Projekt Grantowy

25.07.2018 – data publikacji

Lista wniosków o dotację w konkursie grantowym „Wdrażanie LSR” wybranych przez Radę LGD z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Lista wniosków o dotację w konkursie grantowym „Wdrażanie LSR” nie wybranych przez Radę LGD z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków o dotację w konkursie grantowym “Wdrażanie LSR”

Lista wniosków o dotację w konkursie grantowym “Wdrażanie LSR” kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Lista wniosków o dotację w konkursie grantowym “Wdrażanie LSR” nie kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Nabór 06.04.2018 – 20.04.2018 – Tworzenie bądź rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

16.05.2018 – data publikacji

Lista wniosków wybranych przez Radę LGD w ramach operacji Tworzenie bądź rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD-DIROW/4/2018/K

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w ramach operacji Tworzenie bądź rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

Nabór 29.12.2017 – 12.01.2018 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Lista wniosków wybranych przez Radę w ramach operacji Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD-DIROW/1/2018/K

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w ramach operacji Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Nabór 30.06.2017 – 14.07.2017 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

04.08.2017 – data publikacji

Lista wniosków wybranych w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD-DIROW/1/2017/K

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór 02.12.2016 – 16.12.2016

16.02.2017 r.

Protokół Rady LGD z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego po rozpatrzeniu protestu

16.02.2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady LGD z zakresu rozwoju dzialalności gospodarczej po rozparzeniu protestów

Lista wniosków wybranych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej po rozparzeniu protestów

16.02.2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady LGD z zakresu tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Lista wniosków wybranych w zakresie tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego

23.01.2017r.

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (aktualizacja z dnia 16.02.2017)

Lista wniosków wybranych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków nr LGD-DIROW/1/K/2016

23.01.2017r.

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie rozwoju działalności gospodarczej (aktualizacja z dnia 16.02.2017)

Lista wniosków nie kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Lista wniosków wybranych  w zakresie rozwój działalności gospodarczej

Lista wniosków niewybranych w zakresie rozwój działalności gospodarczej

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD-DIROW/2/K/2016

23.01.2017r.

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego (aktualizacja z dnia 16.02.2017)

Lista wniosków wybranych w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD-DIROW/3/K/2016

23.01.2017r.

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD w zakresie tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych(aktualizacja z dnia 16.02.2017)

Lista wniosków wybranych w zakresie tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Protokół z posiedzenia Rady LGD – nabór wniosków LGD-DIROW/4/K/2016

05.08.2014 OW Ostateczna Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

05.08.2014TM Ostateczna wybranych Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw.

05.08.2014TM Ostateczna nie wybranych Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw.

Nabór 24.06.2014 – 08.07.2014

25. 07. 14 OW Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

25. 07. 14 TM Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór 23.04.2014 – 13.05.2014

10.06.14 OW Ostateczna  Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi wybranych do dofinansowania

10.06.14 OW Ostateczna  Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi nie wybranych do dofinansowania

10.06.14 MP Ostateczna Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Małe Projekty wybranych do dofinansowania

10.06.14 MP Ostateczna   Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Małe  Projekty nie wybranych do dofinansowania

29.05.14 MP Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Małe Projekty

29. 05. 14 OW Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Nabór 9.09.2013 – 23.09.2013

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, złożonych w ramach naboru wybranych do dofinasowania

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, złożonych w ramach naboru nie wybranych do dofinasowania

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, złożonych w ramach naboru wybranych do dofinansowania

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi, złożonych w ramach naboru wybranych do dofinansowania

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi, złożonych w ramach nie wybranych do dofinansowania

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty, złożonych w ramach naboru wybranych do dofinansowania

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty, złożonych w ramach naboru nie wybranych do dofinansowania

MP Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Małe Projekty

OW Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi

RN Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

TM Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór 3.06.13-17.06.13  

Małe Projekty

MP Ostateczna Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty wybranych do dofinansowania MP Ostateczna Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty nie wybranych do dofinansowania   MP Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty, złożonych w ramach naboru LGD-DIROW/MP/II/2013

Odnowa i Rozwój Wsi

OW Ostateczna Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty wybranych do dofinansowania OW Ostateczna Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania OW nie wybrane Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi, złożonych w ramach naboru LGD-DIROW/OW/II/2013 Nabór LGD-DIROW/MP/I/2013

Małe Projekty

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty, złożonych w ramach naboru na LGD-DIROW/MP/I/2013 wybranych do dofinansowanie przez Radę LGD. Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty, złożonych w ramach naboru na LGD-DIROW/MP/I/2013 nie wybranych do dofinansowanie przez Radę LGD.

Nabór

LGD -DIROW/MP/II/2012

LGD-DIROW/OW/II/2012 LGD-DIROW/RN/II/2012 LGD-DIROW/TM/II/2012

Małe Projekty

OSTATECZNA Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/MP/II/2012 wybranych do dofinansowania przez Radę LGD

Odnowa i Rozwój Wsi

OSTATECZNE Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/OW/II/2012 wybranych do dofinansowania przez Radę LGD OSTATECZNE Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/OW/II/2012  nie wybranych do dofinansowania przez Radę LGD

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

OSTATECZNA Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/RN/I/2012 wybranych do dofinansowania  przez Radę LGD   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, złożonych w ramach naboru LGD – DIROW/ TM/II/2012 wybranych do dofinansowania przez Radę LGD

Ostateczna lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, złożonych w ramach naboru LGD – DIROW/ TM/II/2012  nie wybranych do dofinansowania przez Radę LGD Nabór 12.03.2012 r. do 2.04.2012 r

Małe Projekty

OSTATECZNA Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/MP/I/2012 ocenionych przez Radę LGD Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Małe Projekty , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/MP/I/2012 ocenionych przez Radę LGD

Odnowa i Rozwój Wsi

OSTATECZNE Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/OW/I/2012 ocenionych przez Radę LGD Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/OW/I/2012 ocenionych przez Radę LGD

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

OSTATECZNA Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/RN/I/2012 ocenionych przez Radę LGD Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej , złożonych w ramach naboru nr LGD – DIROW/RN/I/2012 ocenionych przez Radę LGD Nabór 3.11.2011 r. do 23.11.2011 r

Małe Projekty

Lista operacji wybranych do dofinansowania Lista operacji niewybranych do dofinansowania

Odnowa i Rozwój Wsi

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Lista operacji wybranych do dofinansowania