W terminie 2-8 sierpnia 2022 Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadziła cykl spotkań dotyczących planu włączenia społeczności lokalnej. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i włączenia się do budowania naszej wspólnej Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19″Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.1 “Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.