PODDZIAŁANIE 19.1 WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE

Plan włączenia społeczności


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19″Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.1 “Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.