Lokalne Grupy Działania z województwa zachodniopomorskiego realizują inicjatywę mającą na celu rozwój obiektów infrastruktury na obszarach wiejskich. Projekt, zainicjowany na bazie lokalnych strategii rozwoju (LSR), reaguje na potrzeby społeczeństwa wyłaniające się z szeroko zakrojonych badań społecznych. Mieszkańcy wyrażają potrzebę modernizacji miejsc rekreacji oraz tworzenia przestrzeni integracji społecznej, zwłaszcza po okresie pandemii, gdzie dbanie o zdrowie i aktywność fizyczną nabiera kluczowego znaczenia.

W ramach projektu współpracy, cztery LGD: Dolnodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM, Lokalna Grupa Działania – “Powiatu Świdwińskiego”, oraz Centrum Inicjatyw Wiejskich, podejmują wspólne działania mające na celu stworzenie bezpiecznych obiektów aktywności naturalnej, sprzyjających integracji i aktywizacji mieszkańców.

Na spotkaniu online ustalono harmonogram realizacji projektu oraz budżet, uwzględniając zadania wspólne i indywidualne. Działania wspólne obejmują m.in. promocję projektu, szkolenia online oraz ewaluację. Zadania indywidualne każdej z LGD są zgodne z założeniami projektu oraz celami LSR. W ramach projektu powstanie 22 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 4 obiekty zostaną przebudowane.

Jednym z kluczowych aspektów projektu jest szkolenie online, które ma wspomóc pracę projektantów w poszczególnych LGD, umożliwiając im rozwijanie działalności gospodarczej oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

Wszystkie działania prowadzone w ramach projektu mają na celu nie tylko rozwój infrastruktury lokalnej, ale także wsparcie społeczności wiejskich obszarów w integracji i aktywizacji, zgodnie z założeniami LSR oraz potrzebami mieszkańców.

Projekt “Bezpieczne Obiekty Całodobowej Infrastruktury Naturalnej” stanowi kolejny krok w kreowaniu lepszych warunków życia oraz przyczynia się do budowania silniejszych więzi społeczności lokalnych.