OGŁOSZENIE O NABORZE:

Aktualne

Zamieszczono: 2 maja 2018

Nabór o powierzenie grantów z zakresu promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – termin naboru 18 maja 2018 – 01 czerwca 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków LGD-DIROW/1/2018/G

Dokumentacja do naboru LGD-DIROW 1 2018 G

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie – nieruchomość

 

Archiwalne

Tworzenie bądź rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi – termin naboru 06 – 20 kwietnia 2018 r.

Zamieszczono: 20 marca 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków LGD-DIROW/4/2018/K

Dokumentacja do naboru LGD-DIROW/4/2018/K

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – termin naboru 29 grudnia 2017 – 12 stycznia 2018

Zamieszczono 11 grudnia 2017 

Ogłoszenie o naborze wniosków LGD-DIROW/1/2018/K

Dokumentacja do naboru LGD-DIROW/1/2018/K

Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych – termin naboru 29 grudnia 2017 – 12 stycznia 2018

Zamieszczono 11 grudnia 2017 

Ogłoszenie o naborze wniosków LGD-DIROW/2/2018/K

Dokumentacja do naboru LGD-DIROW/2/2018/K

Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych – termin naboru 29 grudnia 2017 – 12 stycznia 2018

Zamieszczono 11 grudnia 2017 

Ogłoszenie o naborze wniosków LGD-DIROW/3/2018/K

Dokumentacja do naboru LGD-DIROW/3/2018/K

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – termin naboru 30 czerwca- 14 lipiec 2017

Zamieszczono 13 czerwca 2017 

Ogłoszenie o naborze wniosków LGD-DIROW/1/2017/ K

Dokumentacja do naboru LGD-DIROW/1/2017/K

Podejmowanie działalności gospodarczej  – termin naboru 02-16 grudnia 2016 r.

Zamieszczono: 2 listopada 2016

Ogłoszenie o naborze wniosków LGD-DIROW/1/2016/K

Dokumentacja do naboru LGD-DIROW/1/2016/K

Rozwój działalności gospodarczej – termin naboru 02-16 grudnia 2016 r.

Zamieszczono: 2 listopada 2016

Ogłoszenie o naborze wniosków LGD-DIROW/2/2016/K

Dokumentacja do naboru LGD-DIROW/2/2016/K

Zachowania dziedzictwa lokalnego – termin naboru 02-16 grudnia 2016 r.

Zamieszczono: 2 listopada 2016

Ogłoszenie o naborze wniosków LGD-DIROW/3/2016/K

Dokumentacja do naboru LGD-DIROW/3/2016/K

Tworzenie bądź rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi – termin naboru 02-16 grudnia 2016 r.

Zamieszczono: 2 listopada 2016

Ogłoszenie o naborze wniosków LGD-DIROW/4/2016/K

Dokumentacja do naboru LGD-DIROW/4/2016/K

Ogłoszenie o naborze II/2014 – Odnowa i Rozwój Wsi oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw Ogłoszenie o naborze I/2014  – Małe Projekty Ogłoszenie o naborze I/2014 –  Odnowa i rozwój wsi Nabory DIROW (Materiały do pobrania: tutaj) Ogłoszenie o naborze II/2013 – Małe Projekty Ogłoszenie i naborze II/2013 – Odnowa i rozwój wsi Ogłoszenie o naborze I/2013 Ogłoszenie o naborze II/2012 OGŁOSZENIE O NABORZE I 2012