Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność”

Rok  naboru Półrocze

 

zakres tematyczny/planowana alokacja (zł)

2016

II Zakładanie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kompetencji   1 800 000

II

Centra przetwórstwa oraz podnoszenie kompetencji

500 000

Rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenie kompetencji

910 000

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

300 000

2017

I Operacje wspierające promocje obszaru objętego LSR 350 000
Budowa lub  przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej

740 000

II

Zakładanie działalności gospodarczej oraz rozwój kompetencji

100 000

Rozwój działalności gospodarczej oraz rozwój kompetencji

 

300 000

2018

I Zakładanie działalności gospodarczej oraz rozwój kompetencji 100 000

Działania innowacyjne

300 000

Sieci turystyczne

50 000

zabytki

600 000

II

2019

I

II

Operacje wspierające promocje obszaru objętego LSR 300 000

Rozwój działalności gospodarczej oraz rozwój kompetencji

300 000

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

300 000

2020

I Sieci żywnościowe

50 000

II

2021

I

II

2022

I

II

2023

I

II