1.  Janusz Skrzypiński – Przewodniczący Rady 
  2.  Janusz Kowalczyk  -Wiceprzewodniczący Rady
  3. Andrzej Mazur – Członek Rady
  4. Michał Lidwin – Członek Rady
  5. Małgorzata Gabryś- Portkowska – Członek Rady
  6. Robert Górski – Członek Rady
  7. Sławomir Jasek – Członek Rady
  8. Marian Kozieł – Członek Rady
  9. Monika Mąka – Członek Rady
  10. Józef Piątek – Członek Rady
  11. Janusz Siedmiogrodzki – Członek Rady