Regulamin Rady – zmiana z dnia 30 czerwca 2021 roku

ZAŁ. NR 1 Podział i zakres zadań- DIROW

ZAŁ. NR 2 Dek. bezstronności

ZAŁ. NR 3 – Rejestr Interesu

Zał. NR 4 Kryteria wyboru operacji

ZAŁ. NR 5 Protest 

ZAŁ.NR 6 Procedury oceny operacji przez Radę LGD

Zał do procedur Granty


Regulamin Rady – zmiana z dnia 19 marca 2018 roku

ZAŁ. NR 1 Podział i zakres zadań- DIROW

ZAŁ. NR 2 Dek. bezstronności

ZAŁ. NR 3 – Rejestr Interesu

ZAŁ. NR 4 Kryteria wyboru operacji

ZAŁ. NR 5 Protest 

ZAŁ. NR 6 Procedury oceny operacji przez Radę LGD

Zał do procedur Granty


Regulamin Rady – zmiana z dnia 26 października 2017 roku

ZAŁ. NR 1 Podział i zakres zadań- DIROW

ZAŁ. NR 2 Dek. bezstronności

ZAŁ. NR 3 – Rejestr Interesu

Zał. NR 4 Kryteria wyboru operacji

ZAŁ. NR 5 Protest

ZAŁ. NR 6 Procedury oceny operacji przez Radę LGD

Zał do procedur Granty


Regulamin Rady – zmiana z dnia 19 maja 2017 roku

ZAŁ. NR 1 Podział i zakres zadań- DIROW

ZAŁ. NR 2 Dek. bezstronności

ZAŁ. NR 3 – Rejestr Interesu

Zał. NR 4 Kryteria wyboru operacji

ZAŁ. NR 5 Protest

ZAŁ. NR 6 procedury wyboru operacji


Regulamin Rady DIROW – zmiana z dnia 30 marca 2017 roku

ZAŁ. NR 1 Podział i zakres zadań- DIROW

ZAŁ. NR 2 Dek. bezstronności

ZAŁ. NR 3 – Rejestr Interesu

Zał. NR 4 Kryteria wyboru operacji

ZAŁ. NR 5 Protest

ZAŁ. NR 6 procedury wyboru operacji


Regulamin Rady – zmiana z dnia 20 czerwca 2016 roku

ZAŁ. NR 1 Podział i zakres zadań- DIROW

ZAŁ. NR 2 Dek. bezstronności

ZAŁ. NR 3 – Rejestr Interesu

Zał. NR 4 Kryteria wyboru operacji

ZAŁ. NR 5 Protest

ZAŁ. NR 6 procedury wyboru operacji