1. Tomasz Siergiej – Prezes Zarządu
  2. Barbara Rawecka –  Wiceprezes Zarządu
  3. Maciej Racinowski – Wiceprezes Zarządu
  4. Jerzy Miler  – Skarbnik Zarządu
  5. Henryk Mąka – Sekretarz Zarządu
  6. Anna Kusy-Kłos – Członek Zarządu
  7. Andrzej Salwa – Członek Zarządu