Nowe Władze w Dolnoodrzańskiej Inicjatywie Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

W dniu 30 marca 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, odbyło się Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Członków Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie otworzył Pan Tomasz Siergiej Prezes Zarządu Stowarzyszenia, który przywitał wszystkich przybyłych na Zebranie. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Panią Barbarę Rawecką po czym przystąpiono do kolejnych punktów zgodnie z porządkiem obrad. Dyrektor Biura LGD Pani Elżbieta Lach zaprezentowała i omówiła działalność Stowarzyszenia DIROW, wszelkie zmiany w dokumentach Stowarzyszenia, sprawozdania organów za rok 2016 oraz zaproponowała przystąpienie LGD do Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego. Następnie Pan Tomasz Siergiej omówił pracę Zarządu w latach 2013-2017, podziękował członkom Stowarzyszenia za dotychczasowe zaangażowanie oraz pracownikom biura za rzetelną pracę.

Read More

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Już 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl  zostanie uruchomiony specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci
działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców zadań przewidzianych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Read More

Wyniki oceny Rady LGD

W dniu 19 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w sprawie naborów nr LGD-DIROW/1/K/2016, LGD-DIROW/2/K/2016, LGD-DIROW/3/K/2016 oraz LGD-DIROW/4/K/2016

W zakładce Informacje o decyzji Rady LGD znajdują się wyniki oceny Rady LGD

Dziękujemy Państwu za udział w  naborach i życzymy powodzenia w realizacji wybranych  operacji.