Wyniki oceny Rady LGD

W dniu 19 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w sprawie naborów nr LGD-DIROW/1/K/2016, LGD-DIROW/2/K/2016, LGD-DIROW/3/K/2016 oraz LGD-DIROW/4/K/2016

W zakładce Informacje o decyzji Rady LGD znajdują się wyniki oceny Rady LGD

Dziękujemy Państwu za udział w  naborach i życzymy powodzenia w realizacji wybranych  operacji.

Ważne

Informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego Stowarzyszenie DIROW.

Aktualny numer konta bankowego: 16 1020 4812 0000 0102 0155 4450 – Bank PKO BP

Informacja dla wnioskodawców

paperZapraszamy do zapoznania się z dokumentem Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

W dokumencie znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW .

Kliknij tutaj : Pytania i odpowiedzi 

Konferencja „Podejście LEADER w Polsce” – 1-2.12.2016r Rawa Mazowiecka

W dniach 1-2 grudnia 2016 roku w Centrum Kongresowym Ossa w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja poświęcona podejściu i działaniu LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i adresowana była do instytucji zaangażowanych we wdrażanie podejścia LEADER.

Celem zorganizowanej konferencji była wymiana doświadczeń i podsumowanie wdrażania podejścia LEADER w Polsce w okresie 2007-2013, a także omówienie pierwszych doświadczeń z wdrażania podejścia LEADER w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz wypracowanie rekomendacji dotyczącej przyszłej perspektywy finansowej na okres 2021-2027. Uczestnicy konferencji szeroko rozmawiali o doświadczeniach z realizacji programu PROW w zakresie wdrażania działania LEADER na obszarach wiejskich w poprzedniej perspektywie operacyjnej 2007-2013, a także debatowali o wyzwaniach jakie stawia przed Lokalnymi Grupami Działania nowe podejście w ramach instrumentu RLKS na lata 2014-2020.Liczny udział w konferencji wzięli  przedstawiciele Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na terenie kraju oraz przedstawiciele Samorządów Wojewódzkich. Read More

Spotkania informacyjno-konsyltacyjno już za nami

W dni­ach 2830 listopada pra­cown­icy biura  Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzili spotkania informacyjno-konsultacyjne doty­czące naborów wniosków na dotację orga­ni­zowanych w ramach Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiejs­kich na lata 20142020. Spotka­nia odbyły się w 7 gmi­nach naszego obszaru.

 

Read More