Rekrutacja na funkcję “Mąż Zaufania”

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju  Obszarów Wiejskich rozpoczęło rekrutację na funkcję Męża Zaufania, który będzie spełniał bardzo ważną rolę w procesie oceny i wyboru operacji. Do udziału zapraszamy członków Stowarzyszenia i pracowników Biura. Swoje kandydatury prosimy zgłaszać do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Więcej szczegółów w załącznikach: Informacja Kwestionariusz

Formularze wniosków

 

 Informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR. Wzory ww. formularzy uzyskały akceptację MRiRW.

 

W/w dokumenty znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce ” Dla Wnioskodawców”.

Jednocześnie informujemy, iż wersja elektroniczna obowiązujących dokumentów została udostępniona również na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W  dniu 20 czerwca 2016 roku w sali obrad Starostwa Powiatu Gryfińskiego odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zebrani Członkowie Stowarzyszenia wysłuchali  sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. Read More

Biuro nieczynne.

pobraneInformujemy, iż w dniach 28- 29.06.2016 r. (wtorek-środa) biuro Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie nieczynne, z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie.
Za utrudnienia przepraszamy

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DIROW 2015Na podstawie Statutu Stowarzyszenia – Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek ) o godz. 16.45 – pierwszy termin, o godzinie 17.00 – drugi termin. Walne Zebranie odbędzie się w: Budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4.  Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia DIROW.

Informacja o głównych zasadach założeń LSR

pobrane
Publikujemy  Państwu prezentację  nt głównych zasad i założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Jednocześnie informujemy,iż w chwili obecnej trwają prace nad zmianą rozporządzenia i wkrótce mogą nastąpić zmiany.
Zachęcamy Państwa do  śledzenia naszej strony www.dirow.pl oraz fanpage, jak i kontaktu z biurem.
Prezentacja do pobrania tutaj: prezentacja_założenia_LEADER_2014_2020

Wypełnij ankietę dla wnioskodawców PROW 2014-2020

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotowało i zamieściło na stronie (po lewej stronie pod mapką) ankietę dla potencjalnych wnioskodawców PROW 2014-2020.

Ankieta ma na celu poznać Państwa preferencje dotyczące sposobu pozyskiwania informacji o ogłaszanych naborach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie DIROW. Ankieta jest anonimowa i ma za zadanie trafne dobranie środków komunikacji w celu informowania Państwa o wszystkich działaniach Stowarzyszenia DIROW.

Wypełnienie ankiet zajmuje około 1 minuty.

Bądzmy w kontakcie :)