Ważne

Informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego Stowarzyszenie DIROW.

Aktualny numer konta bankowego: 16 1020 4812 0000 0102 0155 4450 – Bank PKO BP

Informacja dla wnioskodawców

paperZapraszamy do zapoznania się z dokumentem Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

W dokumencie znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW .

Kliknij tutaj : Pytania i odpowiedzi 

Konferencja „Podejście LEADER w Polsce” – 1-2.12.2016r Rawa Mazowiecka

W dniach 1-2 grudnia 2016 roku w Centrum Kongresowym Ossa w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja poświęcona podejściu i działaniu LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i adresowana była do instytucji zaangażowanych we wdrażanie podejścia LEADER.

Celem zorganizowanej konferencji była wymiana doświadczeń i podsumowanie wdrażania podejścia LEADER w Polsce w okresie 2007-2013, a także omówienie pierwszych doświadczeń z wdrażania podejścia LEADER w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz wypracowanie rekomendacji dotyczącej przyszłej perspektywy finansowej na okres 2021-2027. Uczestnicy konferencji szeroko rozmawiali o doświadczeniach z realizacji programu PROW w zakresie wdrażania działania LEADER na obszarach wiejskich w poprzedniej perspektywie operacyjnej 2007-2013, a także debatowali o wyzwaniach jakie stawia przed Lokalnymi Grupami Działania nowe podejście w ramach instrumentu RLKS na lata 2014-2020.Liczny udział w konferencji wzięli  przedstawiciele Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na terenie kraju oraz przedstawiciele Samorządów Wojewódzkich. Read More

Spotkania informacyjno-konsyltacyjno już za nami

W dni­ach 2830 listopada pra­cown­icy biura  Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzili spotkania informacyjno-konsultacyjne doty­czące naborów wniosków na dotację orga­ni­zowanych w ramach Pro­gramu Roz­woju Obszarów Wiejs­kich na lata 20142020. Spotka­nia odbyły się w 7 gmi­nach naszego obszaru.

 

Read More

Nabór z zakresu tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/4/2016/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Read More