Dokumentacja na Walne Zebranie Członków

Poniżej znajdują się projekty uchwał na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 31 maja 2023 roku(środa) w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2, o godzinie 16:45 -I termin, 17:00 – II termin

Lokalna Strategie Rozwoju jest dokumentem konkursowym i jest do wglądu w Biurze LGD

Read More

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 31 maja 2023 roku, na godzinę 16.45 – I termin i 17.00 – II termin.
Zebranie odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2.            
Projekty Uchwał zatwierdzone przez Zarząd udostępnione będą na stronie internetowej www.dirow.pl po 15 maja 2023 roku.

Zaproszenie

Porządek obrad

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/1/2023/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Read More

Warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach refleksyjnych, które odbędą się 10 lutego 2023 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 2,  w godzinach od 10.00 do15.00. Zaproszenie kierujemy głównie do członków Zarządu LGD DIROW, członków Rady LGD, Komisji Rewizyjnej oraz naszych wnioskodawców.

Program warsztatów refleksyjnych:
1) Rozpoczęcie warsztatów,
2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizacje LSR i działania LGD – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3) Dyskusja z uczestnikami spotkania.
4) Podsumowanie spotkania.

LGD zobowiązane jest do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje warsztaty refleksyjne,, których celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w warsztacie refleksyjnym są zobowiązane do zgłoszenia chęci swojej obecności w spotkaniu do wtorku 8 lutego 2023 r. mailowo na adres e-mail: biurodirow@gmail.com lub telefonicznie pod nr 516 196 740.

Propozycje projektów do nowej LSR

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej badania potrzeb mieszkańców obszaru podlegającego pod Lokalną Grupę Działania DIROW . Dane posłużą nam w przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na przyszły okres programowania 2023-2027. Wypełnienie ankiety i wysłanie jej zajmie nie więcej niż 10 minut. Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

Plik do pobrania : http://www.dirow.pl/wp-content/uploads/2023/04/Ankieta-dla-mieszkancow.docx

Ankietę należy wysłać na adres e-mail: biurodirow@gmail.com

Post navigation