Aktualizacja LSR na lata 2014-2020 – konsultacje społeczne

 W związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonego dokumentu:

Lokalna strategia rozwoju

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na formularzu zmian w LSR (do pobrania poniżej), osobiście lub mailowo: biurodirow@gmail.com do 15 września 2016 r. do godz. 12.00.

Formularz zgłaszania zmian

Jednocześnie informujemy, iż uwagi do LSR zbierane są na bieżąco tylko i wyłącznie na formularzu udostępnionym przez LGD na stronie www.dirow.pl (po prawej stronie pod mapką z lokalizacją siedziby biura).

Rekrutacja na funkcję “Mąż Zaufania”

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju  Obszarów Wiejskich rozpoczęło rekrutację na funkcję Męża Zaufania, który będzie spełniał bardzo ważną rolę w procesie oceny i wyboru operacji. Do udziału zapraszamy członków Stowarzyszenia i pracowników Biura. Swoje kandydatury prosimy zgłaszać do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Więcej szczegółów w załącznikach: Informacja Kwestionariusz

Formularze wniosków

 

 Informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR. Wzory ww. formularzy uzyskały akceptację MRiRW.

 

W/w dokumenty znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce ” Dla Wnioskodawców”.

Jednocześnie informujemy, iż wersja elektroniczna obowiązujących dokumentów została udostępniona również na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W  dniu 20 czerwca 2016 roku w sali obrad Starostwa Powiatu Gryfińskiego odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zebrani Członkowie Stowarzyszenia wysłuchali  sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. Read More

Biuro nieczynne.

pobraneInformujemy, iż w dniach 28- 29.06.2016 r. (wtorek-środa) biuro Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie nieczynne, z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie.
Za utrudnienia przepraszamy