Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/1/2023/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Read More

Warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach refleksyjnych, które odbędą się 10 lutego 2023 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 2,  w godzinach od 10.00 do15.00. Zaproszenie kierujemy głównie do członków Zarządu LGD DIROW, członków Rady LGD, Komisji Rewizyjnej oraz naszych wnioskodawców.

Program warsztatów refleksyjnych:
1) Rozpoczęcie warsztatów,
2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizacje LSR i działania LGD – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3) Dyskusja z uczestnikami spotkania.
4) Podsumowanie spotkania.

LGD zobowiązane jest do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje warsztaty refleksyjne,, których celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w warsztacie refleksyjnym są zobowiązane do zgłoszenia chęci swojej obecności w spotkaniu do wtorku 8 lutego 2023 r. mailowo na adres e-mail: biurodirow@gmail.com lub telefonicznie pod nr 516 196 740.

Ewaluacja LSR

Szanowni Państwo,

oddajemy w Wasze ręce Raport z ewaluacji LSR obszaru LGD DIROW

Przeprowadzone badanie wynika z Wytycznych nr 10/3/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie Loklanych Grup Działnia

W dniu 23 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie robocze Lokalnych Grup Działania.

Program spotkania:

1. Podsumowanie ewaluacji

2 Konferencja LGD w Łukęcinie.

3. Najnowsze informacje dotyczące konkursu na LSR. 

4. Projekty współpracy w nowej perspektywie i pomysły na nie

5. Konkurs w ramach KSOW. – pomysły i podział liderów operacji. 

KSOW – zaproszenie na szkolenie

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucję zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 konkursem nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza wszystkich partnerów KSOW z terenu naszego województwa na szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli organizacji i instytucji zainteresowanych realizacją własnych projektów w 2023 roku, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków KSOW, w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.

Read More

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/3/2022/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wnioski można składać w terminie:

od 30.11.2022r. do 14.12.2022r.

Read More

Post navigation