Projekt współpracy BOCIAN-podpisany

W dniu 30 czerwca br. (piątek) w sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach “Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”; o akronimie BOCIAN-„Bezpieczne Obiekty Całodobowej Infrastruktury Aktywności Naturalnej”.

Projekt współpracy BOCIAN realizować będzie czterech partnerów z terenu Pomorza Zachodniego. Są to następujące LGD-y: Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM, LGD „Powiatu Świdwińskiego”, LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Read More

Dokumentacja na Walne Zebranie Członków

Poniżej znajdują się projekty uchwał na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 31 maja 2023 roku(środa) w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2, o godzinie 16:45 -I termin, 17:00 – II termin

Lokalna Strategie Rozwoju jest dokumentem konkursowym i jest do wglądu w Biurze LGD

Read More

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 31 maja 2023 roku, na godzinę 16.45 – I termin i 17.00 – II termin.
Zebranie odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2.            
Projekty Uchwał zatwierdzone przez Zarząd udostępnione będą na stronie internetowej www.dirow.pl po 15 maja 2023 roku.

Zaproszenie

Porządek obrad

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/1/2023/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Read More

Warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach refleksyjnych, które odbędą się 10 lutego 2023 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 2,  w godzinach od 10.00 do15.00. Zaproszenie kierujemy głównie do członków Zarządu LGD DIROW, członków Rady LGD, Komisji Rewizyjnej oraz naszych wnioskodawców.

Program warsztatów refleksyjnych:
1) Rozpoczęcie warsztatów,
2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizacje LSR i działania LGD – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3) Dyskusja z uczestnikami spotkania.
4) Podsumowanie spotkania.

LGD zobowiązane jest do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje warsztaty refleksyjne,, których celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w warsztacie refleksyjnym są zobowiązane do zgłoszenia chęci swojej obecności w spotkaniu do wtorku 8 lutego 2023 r. mailowo na adres e-mail: biurodirow@gmail.com lub telefonicznie pod nr 516 196 740.

Post navigation