Wyniki oceny Rady LGD

W dniu 2 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w sprawie naborów nr LGD-DIROW/1/2017/K w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

W zakładce Wyniki naborów  znajdują się wyniki oceny Rady LGD

Dziękujemy Państwu za udział w  naborach i życzymy powodzenia w realizacji wybranych  operacji.

Nabór uczestników do projektu „PARTNERSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”- przedłużony

Nabór uczestników do projektu

„PARTNERSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Termin naboru uczestników przedłużony do 30 lipca 2017

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza 8 osób do projektu współpracy p.n. “Partnerska Akademia Przedsiębiorczości” (PAP), który realizuje wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania “Szlakiem Granitu” Read More

Nabór uczestników do projektu „PARTNERSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”- przedłużony

Nabór uczestników do projektu

„PARTNERSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Termin naboru uczestników przedłużony do 30 lipca 2017

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza 8 osób do projektu współpracy p.n. “Partnerska Akademia Przedsiębiorczości” (PAP), który realizuje wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania “Szlakiem Granitu” Read More

Poszukujemy szkoleniowców do przeprowadzenia szkoleń pn.: „Ja jako przedsiębiorca”,„Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy” oraz „Skuteczne techniki sprzedaży i promocji”.

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu wszystkich partnerów projektu współpracy  pt.:” Partnerska Akademia Przedsiębiorczości”, poszukuje osób do przeprowadzenia trzydniowych  szkoleń tematycznych   :

„Ja jako przedsiębiorca”.

II „Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy”

III „Skuteczne techniki sprzedaży i promocji”

Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia oraz pełne ogłoszenie do pobrania po kliknieciu na tytuł poszczególnego szkolenia.

Read More

Nabór z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/1/2017/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Read More

Uwaga Beneficjenci!!! Ważne informacje dotyczące oznaczania miejsca realizacji operacji.

Wszyscy benefcjenci, którzy podpisali umowy o przyznaniu pomocy  mają obowiązek zamieścić plakat z informacjami na temat operacji

Wzór plakatu do pobrania tutaj 

Plakat może mieć orientację pionową lub poziomą – minimalny format to A3 (297×420 mm).

Plakat beneficjent umieszcza w miejscu łatwo widocznym i dostępnym dla odbiorców.
Plakat zawiera w zależności od działania/poddziałania PROW 2014-2020 niżej wymienione elementy :
• nazwę/tytuł operacji,
• główny cel operacji
oraz
• nazwę działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja,
• znak Unii Europejskiej,
• slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
• logo PROW 2014-2020.
Informacje te zajmują przynajmniej 25% powierzchni plakatu.
Plakat znajduje się w miejscu realizacji operacji/siedzibie beneficjenta przez cały czas realizacji operacji.
Plakat należy wykonać z takiego materiału, by informacje, które się na nim znajdują były widoczne i czytelne przez cały ten czas. Plakat można zamieścić np. przy wejściu do budynku, w którym beneficjent ma swoją siedzibę lub w miejscu realizacji operacji.
Jeśli działania związane z realizacją operacji odbywają się w kilku budynkach, plakaty powinny zostać umieszczone w każdym z nich.

Zgodnie z obwarowaniami zawartymi w umowie o przyznanie pomocy dotyczącymi informowania o realizacji operacji tj. § 5 pkt 16 oraz Ksiegą Wizaulizacji PROW  na lata 2014-2020 zamieszczamy wzór informacji, który należy umieścić od dnia zawarcia umowy.

Informujemy, iż niedopełnienie  zapisów umowy i brak plakatu skutkuje pomniejszeniem wypłaconej kwoty pomocy  o 1% tej kwoty –  § 10 pkt 10 ust. 5 umowy o przyznanie pomocy.

Dobra passa trwa. Kolejne dwie umowy podpisane.

Dnia 31.05.2017r. na Zamku Książąt Pomorskich  naszych dwóch wnioskodawców podpisało umowy o przyznanie pomocy. W ramach wsparcia w Chojnie zostaną utworzone nowe miejsca noclegowe gdzie będzie można wykupić wyżywienie, oparte na produktach lokalnych. Natomiast w Moryniu nowo powstały zakład stolarski oferować będzie  sprzedaż mebli, podłóg, altan i innych wyrobów z drewna. Wnioskodawca planuje także  przywrócić tradycyjny zawód,  jakim jest zawód stolarza  poprzez organizację warsztatów z obróbki drewna. Read More

Kolejne umowy podpisane.

 

Miło nam poinformować, że podpisane zostały kolejne umowy za pośrednictwem Naszej Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzisiaj, tj. w czwartek 25 maja 2017 rok w Szczecinie kolejnych sześciu Beneficjentów Programu Operacyjnego PROW na lata 2014-2020 podpisało umowę na dofinansowanie projektów złożonych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania DIROW w ramach naboru LGD–DIROW/2/2016/K w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Read More

Konsultacje Palnu Komunikacji

W związku z  aktualizacją Planu Komunikacji, który jest załacznikiem do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonego dokumentu:

LSR-2014-2020

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na formularzu zmian w LSR (do pobrania poniżej), osobiście lub mailowo: biurodirow@gmail.com do 2 czerwca 2017 r. do godz. 10.00.

Formularz zgłaszania zmian

Jednocześnie informujemy, iż uwagi do LSR zbierane są na bieżąco tylko i wyłącznie na formularzu udostępnionym przez LGD na stronie www.dirow.pl       ( również po prawej stronie pod mapką z lokalizacją siedziby biura).