Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Już 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl  zostanie uruchomiony specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci
działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców zadań przewidzianych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Read More

Wyniki oceny Rady LGD

W dniu 19 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w sprawie naborów nr LGD-DIROW/1/K/2016, LGD-DIROW/2/K/2016, LGD-DIROW/3/K/2016 oraz LGD-DIROW/4/K/2016

W zakładce Informacje o decyzji Rady LGD znajdują się wyniki oceny Rady LGD

Dziękujemy Państwu za udział w  naborach i życzymy powodzenia w realizacji wybranych  operacji.

Ważne

Informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego Stowarzyszenie DIROW.

Aktualny numer konta bankowego: 16 1020 4812 0000 0102 0155 4450 – Bank PKO BP

Informacja dla wnioskodawców

paperZapraszamy do zapoznania się z dokumentem Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

W dokumencie znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW .

Kliknij tutaj : Pytania i odpowiedzi