Zapraszamy do konsultacji Lokalnych Kryteriów Wyboru w ramach LSR

 

Konsulatcje DIROWLokalna Grupa Działania  przdstawia zmiany do  procedur oceny operacji przez Radę LGD w tym zmiany kryteriów wyboru operacji.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców zamieszkujących obszar LSR DIROW (gminy : Banie, Cedynia , Chojna, Gryfino, Moryń, Mieszkowice, Widuchowa ), o wypełnienie formularzy zgłaszania uwag do kryteriów wyboru operacji  grantowych jak również dla wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD.

Formularze oraz dokumenty (z którymi należy sie zapoznać) dotyczące procedur i kryteriów znajdują się poniżej.

Wypełnione formularze należy dostarczyć (e-mail: biurodirow@gmail.com, pocztą lub osobiście ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino) do dnia 30 maja 2016 r. (poniedziałek) do godziny 15.30.

Formularz zgłaszania uwag do kryteriów wyboru operacji- granty

Formularz zgłaszania uwag do kryteriów-dla wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD

Kryteria wyboru operacji

Procedury wyboru operacji

Zaczynamy nowy okres programowania PROW 2014 -2020

Informujemy iż, oficjalnie rozpoczynamy przygotowania do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020, której celem jest wsparcie rozwoju gospodarczego, wzmocnienie atrakcyjności obszaru, aktywizacja mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze działania Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Read More

Odkrywamy tajemnicę Funduszy Europejskich

Banner 160x160

Przyjdź  13.05.2016r. do siedziby Stowarzyszenia DIROW na terenie dworca PKP.
Dowiesz się :
– czym jest Lokalna Grupa Działania,
– na czym polega praca przy pozyskiwaniu środków z UE,
– jakie zadania należą do wolontariusza Stowarzyszenia DIROW,
– jak założyć stowarzyszenie,
– gdzie można pozyskać informację o funduszach unijnych. Read More

Stowarzyszenie DoInoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich wybrana do realizacji Startegii Rozwoju Lokalnego.

Realizujemy LSRW dniu 21.04.2016 r. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zakończyła ocenę złożonych lokalnych strategii rozwoju i dokonała ich wyboru.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania DIROW została wybrana do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Województwie Zachodniopomorskim.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie LSR i już szykujemy się do dalszego działania na rzecz naszej lokalnej społeczności.