Szkolenia w ramach Partnerskiej Akademii Przedsiębiorczości zakończone.

W dniach 15-17 września 2017 r. zakończyliśmy cykl szkoleń zorganizowanych dla uczestników Partnerskiej Akademii Przedsiębiorczości.

Pierwsze szkolenie ” Ja jako przedsiębiorca” odbyło się w dniach 11-13 sierpnia 2017r. w Hotelu Wodnik w miejscowości Długie. Pani Eliza Borowiak poprowadziła szkolenie podczas którego uczestnicy mogli sprawdzić swoje kompetencje w prowadzeniu działalności gospodarczej, wypracować swoja strategię działania i aspekty kształtowania swojego wizerunku. Zwrócono także uwagę na narzędzia komunikacji werbalnej, asertywność oraz nastawienie na rozwój osobisty. Podczas ostatniego dnia szkolenia, każdy z uczestników  wypracował swój indywidualny plan doskonalenia. Do przeprowadzenia szkolenia użyto wielu technik pracy warsztatowej. Read More

Aktualizacja Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji Księgi Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020. Zmieniona Księga obowiązuje od 1 września 2017 r.

Przypominamy o obowiązku informacyjnym Beneficjentów i zachęcamy do zapoznania się z nowymi wytycznymi.

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 opisująca zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Przypominamy, że zgodnie z księgą wizualizacji w zależności od wysokości wsparcia publicznego należy zamieścić stosowną informację na plakacie, tablicy informacyjnej, tymczasowym bilbordzie dużego formatu, stałej tablicy lub bilbordzie dużego formatu oraz na swojej stronie internetowej.

Umowa na projekt współpracy pn. : “Partnerska Akademia Przedsiębiorczości” podpisana.

Dnia 10 sierpnia  2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Zachodniopomorskiego została podpisana umowa na realizację projektu współpracy Partnerska Akademia Przedsiębiorczości (PAP).

Pan Tomasz Siergiej – Prezes Stowarzyszenia DIROW, Pani Barbara Rawecka – Wiceprezes Stowarzyszenia DIROW oraz  Pan Andrzej Sukta – Prezes LGD Szlakiem Granitu o godzinie 12.00 podpisali umowę na realizację PAP-u. Read More

Wyniki oceny Rady LGD

W dniu 2 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w sprawie naborów nr LGD-DIROW/1/2017/K w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

W zakładce Wyniki naborów  znajdują się wyniki oceny Rady LGD

Dziękujemy Państwu za udział w  naborach i życzymy powodzenia w realizacji wybranych  operacji.

Nabór uczestników do projektu „PARTNERSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”- przedłużony

Nabór uczestników do projektu

„PARTNERSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Termin naboru uczestników przedłużony do 30 lipca 2017

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza 8 osób do projektu współpracy p.n. “Partnerska Akademia Przedsiębiorczości” (PAP), który realizuje wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania “Szlakiem Granitu” Read More