STATUT DIROW – zmiana z dnia 30 marca 2017 roku

Statut Stowarzyszenia – zmiana z 16 grudnia 2015 roku