1. Gabriela Kotowicz – Przewodnicząca
  2. Tadeusz Ruchniak – Wiceprzewodniczący
  3. Wojciech Konarski – Członek Komisji Rewizyjnej
  4. Henryk Kłapouch  – Członek Komisji Rewizyjnej
  5. Stanisław Kabat  – Członek Komisji Rewizyjnej