1. Radosław Karwan – Przewodniczący
  2. Janusz Kowalczyk – Wiceprzewodniczący
  3. Wojciech Konarski – Członek Komisji Rewizyjnej
  4. Henryk Kłapouch  – Członek Komisji Rewizyjnej
  5. Stanisław Kabat  – Członek Komisji Rewizyjnej