Poniżej znajduje się Porządek obrad oraz projekty uchwał na Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 30 marca 2017r. (czwartek) w Budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5, o godzinie 16:45 – I termin, 17:00 – II termin.

 

 


Projekt uchwały nr 1 wprowadzenie zmian Statut
Projekt uchwały nr 2 wprowadzenie zmian do Regulaminu Rady
Projekt uchwały nr 3 wprowadzenie zmian do Regulaminu KR
Projekt uchwały nr 4 sprawozdanie Rady
Projekt uchwały nr 5 sprawozdanie Zarządu
Projekt uchwały nr 6 sprawozdanie Komisji     Sprawozdanie finansowe 2016
Projekt uchwały nr 7 absolutorium Zarząd
Projekt uchwały nr 8 absolutorium Rada
Projekt uchwały nr 9 sprawozdanie kadencyjne Rady
Projekt uchwały nr 10 sprawozdanie kadencyjne Zarząd
Projekt uchwały nr 11 sprawozdanie kadencyjne Komisji
Projekt uchwały nr 12 przystąpienie do Federacji
Projekt uchwały nr 13 Wybór Zarządu
Projekt uchwały nr 14 Wybór Rady
Projekt uchwały nr 15 Wybór Komisji Rewizyjnej