Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia – Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na dzień 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.45 – pierwszy termin, o godzinie 17.00 – drugi termin. Walne Zebranie odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2. Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia DIROW.

Zaproszenie WZC

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia – Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na dzień 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 16.45 – pierwszy termin, o godzinie 17.00 – drugi termin. Walne Zebranie odbędzie się w Budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4.  Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia DIROW.

Zaproszenie WZC

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia – Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na dzień 16 grudnia 2015 r. (środa) o godzinie 17.00 – I termin, o godzinie 17.30 – II termin. Walne Zebranie odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2.

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia DIROW. Read More

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia – Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 12 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 16.00 – pierwszy termin, o godzinie 16.30 – drugi termin. Walne Zebranie odbędzie się w: Budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4.  Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia DIROW. Program Walnego Zebrania: 04 Porządek Obrad 06 2015 08 Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Rady 2014 09 Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu 2014 10 Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2014 Sprawozdanie finansowe 10 a Uchwała – udzielenie absolutorium Zarządowi 10 b uchwała – udzielenie absolutorium Radzie  

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatyw Rozwoju Obszarów Wiejskich Chojna 28.01.2014r.


W dniu 28.01.2014 w sali konferencyjnej  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie  odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DIROW.

 

Po otwarciu zebrania przez Pana Prezesa Stowarzyszenia – Tomasza Sergieja i wybraniu Pani Barbary Raweckie na przewodniczącą    przystąpiono do dyskusji.  Obradowano  w sprawie przyjęcia limitu środków na lata 2009 – 2015 na działanie Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przyjęcia zmian wprowadzonych do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD DIROW na lata 2009-2015 oraz w sprawie upoważnienia Zarządu LGD DIROW do wykonywania w szczególnych okolicznościach zadań należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

 

Po aktywnej dyskusji wprowadzono zmiany dotyczące kart oceny zgodności z loklanymi kreyteriami wyboru dla  działania „ Małe Projekty”. Podczas oceny wniosków  4 punkty za miejsce realizacji operacji  będą otrzymywały miejscowości powyżej 2000 tysięcy mieszkańców. Do tej pory owe miejscowości nie były punktowane.

 

Wszystkie   podjęte tematy obrad  zostały przyjęte uchwałami.

 

Dyrektor biura  Lokalnej Grupy Działania DIROW przedstawiła realizowane projekty współpracy oraz  zaplanowane działania na 2014 rok

 

P1010441P1010464P1010456