Ogłoszenie o naborze z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/3/2019/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wnioski można składać w terminie:

od 4.10.2019 r. do 18.10.2019 r. Read More

Ogłoszenie o naborze z zakresu rozwoju działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/2/2019/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu rozwoju działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wnioski można składać w terminie:

od 4.10.2019 r. do 18.10.2019 r. Read More

Ogłoszenie o naborze z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/1/2019/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu podejmowania  działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wnioski można składać w terminie:

od 4.10.2019 r. do 18.10.2019 r.
Read More

Spotkanie polsko-niemieckich Lokalnych Grup Działania – Konferencja pn.: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA 07.09.2019 R BARZKOWICE

W sobotę, dnia 07 września br. w Barzkowicach odbyła się konferencja pt.: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”.

Spotkanie  miało na celu polsko-niemiecką wymianę doświadczeń, nawiązanie znajomości oraz wymianę poglądów na temat stanu wdrażania Ledeara na terenach objętych działaniem LGD-ów oraz zaprezentowaniu ciekawych projektów i operacji zrealizowanych w ramach Programu LEADER. W przedmiotowej Konferencji licznie udział wzięły Lokalne Grupy Działania z terenu Pomorza Zachodniego, przedstawiciele LGD z Niemiec, a także reprezentanci LGD-ów ze Szwecji oraz z Włoch. Read More

Udział uczestników międzynarodowego projektu współpracy w XXXII Barzkowickich Targach Rolnych Agro Pomerania 2019 r.

XXXII Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2019

Targi Agro Pomerania to największe rolnicze wydarzenie na Pomorzu Zachodnim.  Jest to impreza gromadząca wielu wystawców zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Spotkanie tylu uczestników daje możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych i branżowych. Targi corocznie odwiedza około  130 tys. osób. Read More