Spotkanie polsko-niemieckich Lokalnych Grup Działania – Konferencja pn.: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA 07.09.2019 R BARZKOWICE

W sobotę, dnia 07 września br. w Barzkowicach odbyła się konferencja pt.: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”.

Spotkanie  miało na celu polsko-niemiecką wymianę doświadczeń, nawiązanie znajomości oraz wymianę poglądów na temat stanu wdrażania Ledeara na terenach objętych działaniem LGD-ów oraz zaprezentowaniu ciekawych projektów i operacji zrealizowanych w ramach Programu LEADER. W przedmiotowej Konferencji licznie udział wzięły Lokalne Grupy Działania z terenu Pomorza Zachodniego, przedstawiciele LGD z Niemiec, a także reprezentanci LGD-ów ze Szwecji oraz z Włoch. Read More

Rusza nabór uczestników międzynarodowego projektu współpracy pn. Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości

Już od dziś do 23 sierpnia 2019 r. przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości.

 • Projekt skierowany jest do
 • osób fizycznych, które pozyskały środki finansowe na założenie lub rozwój działalności;
 • usługodawców/właścicieli gospodarstw;
 • członków spółdzielni socjalnych;
 • przedstawicieli stowarzyszeń prowadzących działalność w sferze lokalnej przedsiębiorczości w oparciu o produkt lokalny regionu (stowarzyszenia rozwoju wsi);
 • właścicieli gospodarstw rolnych zajmujących się kulinarnym produktem lokalnym;
 • przedsiębiorców lokalnych oraz przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania  Województwa Zachodniopomorskiego

Czekamy na zgłoszenia od osób mieszkających  na terenach wiejskich należących do obszarów podlegających pod Lokalną Grupę Działania DIROW czyli gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino (obszar wiejski), Moryń, Mieszkowice, Widuchowa.

Polsko Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości to:

 • udział w targach przedsiębiorczości ( wystawienie się ) AGRO POMERANIA 2019 (07.09.2019 r.);
 • udział w konferencji Polsko-Szwedzkich partnerów projektu ( 08.09. 2019 r.).
 • 4 dniowa wizyta studyjna do Szwecji gdzie odwiedzimy lokalnych przedsiębiorców, producentów żywności, producentami produktów lokalnych (wyjazd 2 października w godzinach wieczornych,3-5 październik  pobyt w Szwecji,6 października powrót )
 • 2 dniowe szkolenie dla przedsiębiorców m.in. z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej tj. nowe Prawo przedsiębiorców obowiązujące od 6 marca 2018, rozliczanie VAT, kontrole US, RODO, motywacja, przywództwo i komunikacją w zarządzaniu małym lub średnim przedsiębiorstwem ( październik 2019- luty 2020)

 

Organizatorzy zapewniają wysokiej jakości materiały szkoleniowe,  dojazdy na szkolenie,  zakwaterowanie i wyżywienie uczestników.

Karta zgłoszeniowa uczestnictwa i oświadczenia  są dostępne na stronie www.dirow.pl Skany należy przesłać na adres: biurodirow@gmail.comWszelkich informacji udziela Monika Domagała-Janowska pod numerem tel. 516 196 740 lub drogą elektroniczną  lgd.janowska@gmail.com.

Karta zgłoszeniowa – projekt współpracy

Cele na lata 2016-2018 zrealizowane !

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gryfinie z radością informuję o swoim sukcesie.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi Stowarzyszenia oraz naszych Beneficjentów udało się nam zrealizować wskaźniki określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na okres 2016-2018. Dzięki temu możemy starać się o dodatkowe pieniądze na rozwój przedsiębiorczości, na naszym obszarze. Obecnie pracujemy nad aktualizacją Strategii, a potem ruszamy z kolejnymi naborami

Chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego wspólnego sukcesu !

Informacja o wynikach naboru LGD –DIROW/1/2018/G

W dniu 18 lipca 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie LGD – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gryfinie, ul. Flisacza 4c odbyło się  Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o dotację w konkursie grantowym „Wdrażanie LSR” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożonych w ramach naboru nr LGD-DIROW/1/2018/G. Read More

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia – Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na dzień 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 16.45 – pierwszy termin, o godzinie 17.00 – drugi termin. Walne Zebranie odbędzie się w Budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4.  Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia DIROW.

Zaproszenie WZC

Ważne – Formularz Informacji Monitorującej dla Beneficjentów

Poniżej przekazujemy wzór formularza: “Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu, w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  dla Beneficjentów którzy zrealizowali operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Read More

Nabór z zakresu tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

Szansa na unijne pieniądze!

LGD – DIROW/4/2018/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Read More