Nabór z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/3/2018/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Read More

Nabór z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/2/2018/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Read More

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

W związku z  aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonego dokumentu:

LSR 2014-2020

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na formularzu zmian w LSR (do pobrania poniżej), osobiście lub mailowo: biurodirow@gmail.com do 15 grudnia 2017 r. do godz. 12.00.

Formularz zgłaszania uwag do LSR

Jednocześnie informujemy, iż uwagi do LSR zbierane są na bieżąco tylko i wyłącznie na formularzu udostępnionym przez LGD na stronie www.dirow.pl (po prawej stronie pod mapką z lokalizacją siedziby biura).

Akademia Sołtysa

Zachęcamy do wzięcia udziału w rozpoczynającym się w dniu 4 grudnia 2017 roku cyklu spotkań informacyjno-szkoleniowych pn. „Akademia Sołtysa” skierowanych do lokalnych liderów wiejskich. Zaproponowana w tym roku tematyka będzie koncentrować się na rozwijaniu usług społecznych na obszarach wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem alternatywnych form działalności pozarolniczej a także popularyzacji programu „Społecznik” i konkursu „Granty sołeckie” . Harmonogram cyklu przewiduje organizację trzech dwudniowych spotkań dla grup 55 osób w różnych miejscach Pomorza Zachodniego. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie udziału mailowo na adres ksow@wzp.pl lub telefonicznie pod nr telefonów: (91) 31 29 328 lub 335. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie i nocleg dla uczestników. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji o „Akademii Sołtysa” na stronie www.zachodniopomorskie.ksow.pl .

 

Załączniki:

  1. Zaproszenie AKADEMIA SOŁTYSA 2017
  2. Harmonogram cyklu spotkań AKADEMIA SOŁTYSA
  3. Ramowy program cyklu spotkań AKADEMIA SOŁTYSA

 

Gmina Cedynia z dofinansowaniem

Dnia 24 listopada 2017 roku Gmina Cedynia reprezentowana przez Panią Gabrielę Kotowicz podpisała umowę o przyznanie pomocy. Operacja ma na celu poprawę infrastruktury Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cedyni. W ramach inwestycji wybudowana zostanie wiata przebieralni z pomieszczeniem dla ratownika oraz wyremontowane zostanie ogrodzenie.

Nabór uczestników do projektu „PARTNERSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”- przedłużony

Nabór uczestników do projektu

„PARTNERSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Termin naboru uczestników przedłużony do 30 lipca 2017

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza 8 osób do projektu współpracy p.n. “Partnerska Akademia Przedsiębiorczości” (PAP), który realizuje wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania “Szlakiem Granitu” Read More

Poszukujemy szkoleniowców do przeprowadzenia szkoleń pn.: „Ja jako przedsiębiorca”,„Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy” oraz „Skuteczne techniki sprzedaży i promocji”.

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu wszystkich partnerów projektu współpracy  pt.:” Partnerska Akademia Przedsiębiorczości”, poszukuje osób do przeprowadzenia trzydniowych  szkoleń tematycznych   :

„Ja jako przedsiębiorca”.

II „Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy”

III „Skuteczne techniki sprzedaży i promocji”

Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia oraz pełne ogłoszenie do pobrania po kliknieciu na tytuł poszczególnego szkolenia.

Read More

Nabór z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/1/2017/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Read More