Ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904). Read More

1% wspieramy Pomorze Zachodnie

Już po raz 18. ruszyła kampania akcji promocyjnej 1% dla organizacji pożytku publicznego z terenu Pomorza Zachodniego. Niezmiennie kampania potrwa do 30 kwietnia br. Ma ona na celu zachęcenie wszystkich podatników do wsparcia organizacji pożytku publicznego z naszego regionu. Poprzez rozpowszechnianie informacji na temat możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz zachodniopomorskich OPP zamierzamy zatrzymać w naszym województwie jak największą kwotę środków pochodzących z 1 % podatku. Tym samym dzięki Państwa świadomej decyzji środki te będzie można przeznaczyć na takie działania, które Państwo sami uznajcie za najważniejsze, celowe i konieczne do zrealizowania.

Zapraszamy na webinarium

Główny punkt informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne webinarium pn. „Wsparcie z Funduszy Europejskich na szkolenia dla przedsiębiorców z sektora MŚP”, które odbędzie się 26 lutego 2021 r. w godz. 11.00-12.00 na platformie internetowej ZOOM.
Webinarium skierowane jest dla firm z sektora MŚP, które chcą przeszkolić swoich pracowników lub podnieść kwalifikacje.
Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl  do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 12.00.  Więcej informacji na temat spotkania znajduje się na stronie www.rpo.wzp.pl 
w zakładce „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”.

Publikacja na temat projektów współpracy

Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w „Konkursie na projekty współpracy”, zorganizowanym przez JC KSOW w II półroczu 2020 roku. Z przyjemnością prezentujemy efekt konkursu w formie publikacji pt. „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”, opracowanej przez Roberta Siewiorka. Obecnie niniejsza broszura dostępna jest w wersji elektronicznej, niemniej jednak planowane jest wydrukowanie książki w najbliższej przyszłości. Read More

Aplikacja Carotty – kupuj lokalnie

Zachęcamy lokalnych producentów żywności do zapoznania się z aplikacją Carotty. Jest to projekt informatyczny,  którego celem jest wsparcie lokalnych producentów żywności poprzez bezpośrednie połączenie ich z nabywcami. Stworzona w ramach projektu  aplikacja mobilna oraz dedykowana strona internetowa, pomaga zarówno w sprzedaży regionalnej żywności, jak i umożliwia łatwe odnalezienie produktów oferowanych przez lokalnych producentów.  Read More