Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczyna pracę nad stworzeniem Lokalnej Strategii  Rozwoju. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do czynnego udziału w jej tworzeniu. Wspólnie porozmawiajmy o potrzebach, planujmy oraz zdecydujmy o kierunkach wydawania pieniędzy z funduszy europejskich.

To dzięki Państwa zaangażowaniu tworzona Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027 może stać się dokumentem faktycznie odzwierciedlającym potrzeby mieszkańców naszego obszaru oraz wpływającym na rozwój terenów wiejskich.