W dniach 13-14 września 2022 roku LGD DIROW dzięki pozyskanym środkom z KSOW organizuje szkolenie zakresu nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027 dla Lokalnych Grup Działania.

W szkoleniu weźmie udział 30 przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. 

Program szkolenia kształtuje się następująco:

 Pierwszy  dzień (ramy czasowe):

 9.30-10.00 – rejestracja uczestników szkolenia

10.00-12.30 –I blok szkoleniowy (Wprowadzenie do Nowej Perspektywy 2021-2027)

 12.30-13.00 – przerwa kawowa

13.00-15.00 – II blok szkoleniowy (Podstawowe założenia Nowej Perspektywy Finansowej)

 15.00-16.00 – przerwa obiadowa

16.00-18.00 – III blok szkoleniowy (Wielofunduszowość w Lokalnej Strategii Rozwoju – Podział środków w zakresie EFR i EFRR)

18.00-19.00 – kolacja

Drugi dzień (ramy czasowe):

  8.30-9.30 – śniadanie

 10.00-13.45 – blok warsztatowo – dyskusyjny (praca nad ujednoliceniem procedur)

 14.00 – obiad

15.00 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”