Spotkanie z naszymi niemieckimi partnerami

zdjęcie: 15.07.22 Thomas Sigusch

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, stowarzyszenia VORPOMMERSCHE DORFSTRASSE e.V. oraz partnerzy współpracy, z którymi porozumienie zostało uzgodnione 25 kwietnia 2022 r. w Szczecinie, w dniach 13/14 lipca 2022 spotkali się w celu prac na Lokalnymi Strategiami Rozwoju oraz ustaleniem kierunków wspólnej współpracy. W wyniku dwudniowej konferencji podjęto tematy dotyczące wspólnej orientacji w pisaniu nowych strategii rozwoju w obszarze współpracy ponadnarodowej poprzez rozwój pszczelej drogi, gospodarki regionalnej i Smart Village.
Współpraca w ramach LEADER jest wspierana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet w Greifswaldzie, stowarzyszenie VORPOMMERSCHE DORFSTRASSE e.V., Akademię Zrównoważonego Rozwoju M-V (ANE-MV) oraz stowarzyszenie pommernArche e.V.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym.