Wyniki oceny Rady LGD

W dniu 2 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w sprawie naborów nr LGD-DIROW/1/2017/K w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

W zakładce Wyniki naborów  znajdują się wyniki oceny Rady LGD

Dziękujemy Państwu za udział w  naborach i życzymy powodzenia w realizacji wybranych  operacji.

Wypełnij ankietę dla wnioskodawców PROW 2014-2020

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotowało i zamieściło na stronie (po lewej stronie pod mapką) ankietę dla potencjalnych wnioskodawców PROW 2014-2020.

Ankieta ma na celu poznać Państwa preferencje dotyczące sposobu pozyskiwania informacji o ogłaszanych naborach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie DIROW. Ankieta jest anonimowa i ma za zadanie trafne dobranie środków komunikacji w celu informowania Państwa o wszystkich działaniach Stowarzyszenia DIROW.

Wypełnienie ankiet zajmuje około 1 minuty.

Bądzmy w kontakcie :)

Zapraszamy do konsultacji Lokalnych Kryteriów Wyboru w ramach LSR

 

Konsulatcje DIROWLokalna Grupa Działania  przdstawia zmiany do  procedur oceny operacji przez Radę LGD w tym zmiany kryteriów wyboru operacji.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców zamieszkujących obszar LSR DIROW (gminy : Banie, Cedynia , Chojna, Gryfino, Moryń, Mieszkowice, Widuchowa ), o wypełnienie formularzy zgłaszania uwag do kryteriów wyboru operacji  grantowych jak również dla wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD.

Formularze oraz dokumenty (z którymi należy sie zapoznać) dotyczące procedur i kryteriów znajdują się poniżej.

Wypełnione formularze należy dostarczyć (e-mail: biurodirow@gmail.com, pocztą lub osobiście ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino) do dnia 30 maja 2016 r. (poniedziałek) do godziny 15.30.

Formularz zgłaszania uwag do kryteriów wyboru operacji- granty

Formularz zgłaszania uwag do kryteriów-dla wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD

Kryteria wyboru operacji

Procedury wyboru operacji

Biuro nieczynne.

Informujemy, iż w dniach 24.12.2015 r. (czwartek) oraz 31.12.2015 r. (czwartek) biuro Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy

Polecamy szkolenie!

8 maja 2013 r. w godzinach 16:00 – 20:00 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Staszica 56, 73-130 Dobrzany odbędzie się szkolenie pn. “Zarządzania organizacją, planowania strategicznego, tworzenia planu działalności w sferze ekonomii społecznej”.
Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej i dla istniejących już podmiotów tego rodzaju.

Szczegóły szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://www.owes.es/

Poszukujemy osób do przeprowadzenia szkolenia z zakresu narzędzi informatycznych i administracyjnych usprawniających pracę biura

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Krasińskiego 85, 74-100 Gryfino
poszukuje osób do przeprowadzenia szkolenia z zakresu narzędzi informatycznych i administracyjnych usprawniających pracę biura (m.in. narzędzia Google, Windows itp.)

Wymagania:
1. Wiedza teoretyczna i praktyczna poparta kwalifikacjami z zakresu narzędzi informatycznych i administracyjnych usprawniających pracę biura (m.in. narzędzia Google, narzędzia Windows itp.)
2. Doświadczenie i kwalifikacje trenerskie/pedagogiczne/szkoleniowe
Wymagane dokumenty:
 życiorys – CV,
 dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, w tym również referencje

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów do dnia 5.10.2012 r. godz. 10:00 na adres:
Biuro DIROW
ul. Krasińskiego 85
74-100 Gryfino
e-mail: biurodirow@gmail.com

Proponowany plan szkolenia:
1. Wprowadzenie do zagadnienia, w tym przedstawienie różnych narzędzi i rozwiązań
2. Przedstawienie narzędzi dla organizacji oferowanych przez Google
3. Przedstawienie przykładowych zastosowań tych narzędzi
4. Część warsztatowa
5. Zaplanowanie wykorzystania narzędzi we własnym środowisku, w tym w Stowarzyszeniu LGD
6. Podsumowanie i dyskusja