Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia – Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na dzień 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.45 – pierwszy termin, o godzinie 17.00 – drugi termin. Walne Zebranie odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2. Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia DIROW.

Zaproszenie WZC

Cele na lata 2016-2018 zrealizowane !

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gryfinie z radością informuję o swoim sukcesie.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi Stowarzyszenia oraz naszych Beneficjentów udało się nam zrealizować wskaźniki określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na okres 2016-2018. Dzięki temu możemy starać się o dodatkowe pieniądze na rozwój przedsiębiorczości, na naszym obszarze. Obecnie pracujemy nad aktualizacją Strategii, a potem ruszamy z kolejnymi naborami

Chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego wspólnego sukcesu !

Wyniki oceny Rady LGD

W dniu 2 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w sprawie naborów nr LGD-DIROW/1/2017/K w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

W zakładce Wyniki naborów  znajdują się wyniki oceny Rady LGD

Dziękujemy Państwu za udział w  naborach i życzymy powodzenia w realizacji wybranych  operacji.

Wypełnij ankietę dla wnioskodawców PROW 2014-2020

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotowało i zamieściło na stronie (po lewej stronie pod mapką) ankietę dla potencjalnych wnioskodawców PROW 2014-2020.

Ankieta ma na celu poznać Państwa preferencje dotyczące sposobu pozyskiwania informacji o ogłaszanych naborach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie DIROW. Ankieta jest anonimowa i ma za zadanie trafne dobranie środków komunikacji w celu informowania Państwa o wszystkich działaniach Stowarzyszenia DIROW.

Wypełnienie ankiet zajmuje około 1 minuty.

Bądzmy w kontakcie :)

Zapraszamy do konsultacji Lokalnych Kryteriów Wyboru w ramach LSR

 

Konsulatcje DIROWLokalna Grupa Działania  przdstawia zmiany do  procedur oceny operacji przez Radę LGD w tym zmiany kryteriów wyboru operacji.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców zamieszkujących obszar LSR DIROW (gminy : Banie, Cedynia , Chojna, Gryfino, Moryń, Mieszkowice, Widuchowa ), o wypełnienie formularzy zgłaszania uwag do kryteriów wyboru operacji  grantowych jak również dla wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD.

Formularze oraz dokumenty (z którymi należy sie zapoznać) dotyczące procedur i kryteriów znajdują się poniżej.

Wypełnione formularze należy dostarczyć (e-mail: biurodirow@gmail.com, pocztą lub osobiście ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino) do dnia 30 maja 2016 r. (poniedziałek) do godziny 15.30.

Formularz zgłaszania uwag do kryteriów wyboru operacji- granty

Formularz zgłaszania uwag do kryteriów-dla wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD

Kryteria wyboru operacji

Procedury wyboru operacji

Biuro nieczynne.

Informujemy, iż w dniach 24.12.2015 r. (czwartek) oraz 31.12.2015 r. (czwartek) biuro Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy