Na podstawie Statutu Stowarzyszenia – Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na dzień 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.45 – pierwszy termin, o godzinie 17.00 – drugi termin. Walne Zebranie odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2. Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia DIROW.

Zaproszenie WZC