Poniżej znajduje się porządek obrad oraz projekty uchwał na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 24 czerwca 2019r. (poniedziałek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2, o godzinie 16:45 – I termin, 17:00 – II termin.

04 Porządek obrad

Uchwała nr 1 2019

Uchwała nr 2 2019

Uchwała nr 3 2019                      Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Uchwała nr 4 2019

Uchwała nr 5 2019

Uchwała nr 6 2019

Uchwała nr 7 2019