W zakładce “Zapytania ofertowe” ( http://www.dirow.pl/?page_id=622) dostępne jest zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia “Utwardzenie ścieżki spacerowej na śródpolnej alei jabłoniowej na terenie drogi gminnej w miejscowości Wirów na działce nr 30”, którego zamawiającym jest Stowarzyszenie “Nasz Wirów”, które realizuje projekt w ramach poddziałania 19.2