P1070366W dniu 16.12.2015r. (środa)  w sali posiedzeń Rady Gminy w Chojnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia – Pan Tomasz Siergiej. Po przywitaniu przybyłych członków Stowarzyszenia wybrano przewodniczącego zebrania. Następnie dokonano wyboru składu komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.Przedstawiono i omówiono uchwały zapisane w porządku obrad tj.: uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju, nowe regulaminy dla organów Stowarzyszenia DIROW, upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do dokonywanie niektórych zmian, przyjęto rezygnację funkcyjnych Członków Stowarzyszenia oraz zmniejszono składkę członkowska dla Stowarzyszeń.

Po przyjęciu wszystkich zaplanowanych uchwał, Przewodnicząca Zebrania poprosiła zgromadzonych o  zadawanie pytań. W tej części członkowie poruszali przede wszystkim kwestię terminu rozpoczęcia pierwszych naborów.

O godzinie 18.40 Przewodnicząca Zebrania  zakończyła Walne Zebranie Członków dziękując jednocześnie wszystkim za przybycie.