P1030949

 

Dnia 10.06.2014r (wtorek) o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Banie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Po otwarciu zebrania przez Panią Barbarę Rawecką – Wiceprezes Stowarzyszenia przystąpiono do dyskusji. Tematem obrad było zatwierdzenie sprawozdań: Rady LGD, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2013.  Podczas spotkania udzielono również absolutorium Zarządowi i Radzie Stowarzyszenia. Przyjęto także zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju.