Szanowni Państwo,

oddajemy w Wasze ręce Raport z ewaluacji LSR obszaru LGD DIROW

Przeprowadzone badanie wynika z Wytycznych nr 10/3/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi