Na podstawie Statutu Stowarzyszenia – Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na dzień 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 16.45 – pierwszy termin, o godzinie 17.00 – drugi termin. Walne Zebranie odbędzie się w Sali Centrum Kultury w Chojnie, Plac Konstytucji 3 Maja

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia DIROW.

Zaproszenie WZC

Porządek obrad WZC