W dniu 18 lipca 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie LGD – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gryfinie, ul. Flisacza 4c odbyło się  Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o dotację w konkursie grantowym „Wdrażanie LSR” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożonych w ramach naboru nr LGD-DIROW/1/2018/G.

Poniżej przekazujemy: listę wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD, listę wniosków nie kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD, listę wniosków wybranych oraz listę wniosków nie wybranych.

Informujemy także, że na podstawie Procedury oceny operacji przez Radę LGD, stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu Rady LGD, każdy Wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady. W takiej sytuacji powinien w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty opublikowania na stronie internetowej LGD informacji o ocenie wniosków o przyznanie pomocy w ramach danego naboru złożyć osobiście w biurze LGD odwołanie od decyzji Rady. Wnioskodawcy przysługuje tylko jednorazowe odwołanie.

Lista wniosków wybranych do dofinansowania

Lista wniosków nie wybranych do dofinansowania

Lista wniosków kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD

Lista wniosków nie kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD