Ankieta dla mieszkańców obszaru LSR

Serdecznie zapraszamy Państwa do  wypełnienia ankiety skierowanej do mieszkańców zamieszkujących obszar objęty działaniem LSR Lokalnej Grupy Działania DIROW.

Ankieta jest anonimowa i dotyczy  warunków życia w Państwa gminach. Jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb i oczekiwań mieszkańców i regionu.

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/A1C3M8P7T9U7A4S1P

Rada LGD oceniła wnioski

W dniu 7 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące oceny wniosków i wyboru do dofinansowania przedsięwzięć w ramach działania 19.2 “Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” w zakresie operacji: Promowanie obszaru LSR , w tym produktów lub usług lokalnych.

W zakładce Wyniki naborów  znajdują się wyniki oceny Rady LGD

Dziękujemy Państwu za udział w  naborach i życzymy powodzenia w realizacji wybranych  operacji.

Europejskie Dziedzictwo Kulinarne na Pomorzu Zachodnim

Informujemy, że  Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi działania z zakresu Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – Pomorze Zachodnie. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest stowarzyszeniem, do którego należą regiony z całej Europy, a którego działania dotyczą promocji i poprawy jakości lokalnej żywności oraz wzmacniania regionalnej tożsamości.

Read More

Warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, członków Zarządu, członków Rady LGD, Komisji Rewizyjnej oraz naszych wnioskodawców, który odbędzie się 23 lutego 2018 r. w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Cedynia, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia w godzinach od 14.30 do 19.30. Read More

Informujemy, że dnia 2 lutego 2018 roku (piątek) Biuro Lokalnej Grupy Działania DIROW będzie otwarte w godzinach 7.00 – 15.00.

V edycja konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza V edycję konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”. Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży w zakresie:
– poszukiwania produktów/potraw  tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu,
– wskazania  kulinarnych odrębności kulturowych pielęgnowanych  w rodzinnych domach,
–  kultywowania tożsamości regionalnej,
–  pielęgnowania  kulinarnych więzi międzypokoleniowych. Read More