Ewaluacja LSR

Szanowni Państwo,

oddajemy w Wasze ręce Raport z ewaluacji LSR obszaru LGD DIROW

Przeprowadzone badanie wynika z Wytycznych nr 10/3/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie Loklanych Grup Działnia

W dniu 23 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie robocze Lokalnych Grup Działania.

Program spotkania:

1. Podsumowanie ewaluacji

2 Konferencja LGD w Łukęcinie.

3. Najnowsze informacje dotyczące konkursu na LSR. 

4. Projekty współpracy w nowej perspektywie i pomysły na nie

5. Konkurs w ramach KSOW. – pomysły i podział liderów operacji. 

KSOW – zaproszenie na szkolenie

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucję zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 konkursem nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza wszystkich partnerów KSOW z terenu naszego województwa na szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli organizacji i instytucji zainteresowanych realizacją własnych projektów w 2023 roku, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków KSOW, w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.

Read More

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/3/2022/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wnioski można składać w terminie:

od 30.11.2022r. do 14.12.2022r.

Read More

Szkolenie z zakresu nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dla Lokalnych Grup Działania

W dniach 13-14 września 2022 roku LGD DIROW dzięki pozyskanym środkom z KSOW odbyło się szkolenie zakresu nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027 dla Lokalnych Grup Działania.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Read More

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje szkolenie zakresu nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027 dla Lokalnych Grup Działania

W dniach 13-14 września 2022 roku LGD DIROW dzięki pozyskanym środkom z KSOW organizuje szkolenie zakresu nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027 dla Lokalnych Grup Działania.

W szkoleniu weźmie udział 30 przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. 

Program szkolenia kształtuje się następująco:

 Pierwszy  dzień (ramy czasowe):

 9.30-10.00 – rejestracja uczestników szkolenia

10.00-12.30 –I blok szkoleniowy (Wprowadzenie do Nowej Perspektywy 2021-2027)

 12.30-13.00 – przerwa kawowa

13.00-15.00 – II blok szkoleniowy (Podstawowe założenia Nowej Perspektywy Finansowej)

 15.00-16.00 – przerwa obiadowa

16.00-18.00 – III blok szkoleniowy (Wielofunduszowość w Lokalnej Strategii Rozwoju – Podział środków w zakresie EFR i EFRR)

18.00-19.00 – kolacja

Drugi dzień (ramy czasowe):

  8.30-9.30 – śniadanie

 10.00-13.45 – blok warsztatowo – dyskusyjny (praca nad ujednoliceniem procedur)

 14.00 – obiad

15.00 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Post navigation