Absolutorium dla Zarządu i Rady LGD DIROW

We wtorek 26 czerwca 2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dyrektor Elżbieta Lach przedstawiła zebranym sprawozdanie merytoryczne  z działalności statutowej Zarządu Stowarzyszenia. W dalszej części posiedzenia przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwały zatwierdzające ww. sprawozdania. Read More

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia – Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na dzień 26 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 16.45 – pierwszy termin, o godzinie 17.00 – drugi termin. Walne Zebranie odbędzie się w Budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4.  Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia DIROW.

Zaproszenie WZC

Ważne – Formularz Informacji Monitorującej dla Beneficjentów

Poniżej przekazujemy wzór formularza: “Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu, w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  dla Beneficjentów którzy zrealizowali operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Read More

Rada LGD oceniła wnioski

W dniu 11 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące oceny wniosków i wyboru do dofinansowania przedsięwzięć w ramach działania 19.2 “Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” z zakresu tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi.

W zakładce Wyniki naborów  znajdują się wyniki oceny Rady LGD

Dziękujemy Państwu za udział w  naborach i życzymy powodzenia w realizacji wybranych  operacji.

Nabór wniosków o powierzenie Grantów nr LGD–DIROW/1/2018/G

Szansa na unijne pieniądze!

LGD – DIROW/1/2018/G

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu z zakresu promowania obszaru objętego LSR poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Read More