Nabór z zakresu tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

Szansa na unijne pieniądze!

LGD – DIROW/4/2018/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Read More

Zapraszamy do konsultacji Lokalnych Kryteriów Wyboru w ramach LSR

Lokalna Grupa Działania  przedstawia zmiany do  procedur oceny operacji przez Radę LGD,  w tym zmiany kryteriów wyboru operacji.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców zamieszkujących obszar LSR DIROW (gminy : Banie, Cedynia , Chojna, Gryfino, Moryń, Mieszkowice, Widuchowa ) o wypełnienie formularzy zgłaszania uwag do kryteriów wyboru operacji  grantowych.

Formularze oraz dokumenty dotyczące procedur i kryteriów znajdują się poniżej.

Wypełnione formularze należy dostarczyć pocztą elektroniczną pod adres.: biurodirow@gmail.com, pocztą lub osobiście (ul. Flisacza 4C, 74-100 Gryfino) do dnia 14 marca 2018 r. (środa) do godziny 15.00.

Formularz zgłaszania uwag do kryteriów wyboru operacji- granty

Zał. NR 4 Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 6 Procedury oceny operacji przez Radę LGD

Ankieta dla mieszkańców obszaru LSR

Serdecznie zapraszamy Państwa do  wypełnienia ankiety skierowanej do mieszkańców zamieszkujących obszar objęty działaniem LSR Lokalnej Grupy Działania DIROW.

Ankieta jest anonimowa i dotyczy  warunków życia w Państwa gminach. Jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb i oczekiwań mieszkańców i regionu.

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/A1C3M8P7T9U7A4S1P

Rada LGD oceniła wnioski

W dniu 7 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące oceny wniosków i wyboru do dofinansowania przedsięwzięć w ramach działania 19.2 “Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” w zakresie operacji: Promowanie obszaru LSR , w tym produktów lub usług lokalnych.

W zakładce Wyniki naborów  znajdują się wyniki oceny Rady LGD

Dziękujemy Państwu za udział w  naborach i życzymy powodzenia w realizacji wybranych  operacji.

Europejskie Dziedzictwo Kulinarne na Pomorzu Zachodnim

Informujemy, że  Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi działania z zakresu Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – Pomorze Zachodnie. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest stowarzyszeniem, do którego należą regiony z całej Europy, a którego działania dotyczą promocji i poprawy jakości lokalnej żywności oraz wzmacniania regionalnej tożsamości.

Read More

Warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, członków Zarządu, członków Rady LGD, Komisji Rewizyjnej oraz naszych wnioskodawców, który odbędzie się 23 lutego 2018 r. w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Cedynia, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia w godzinach od 14.30 do 19.30. Read More

Informujemy, że dnia 2 lutego 2018 roku (piątek) Biuro Lokalnej Grupy Działania DIROW będzie otwarte w godzinach 7.00 – 15.00.