Propozycje projektów do nowej LSR

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej badania potrzeb mieszkańców obszaru podlegającego pod Lokalną Grupę Działania DIROW . Dane posłużą nam w przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na przyszły okres programowania 2023-2027. Wypełnienie ankiety i wysłanie jej zajmie nie więcej niż 10 minut. Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

Plik do pobrania : http://www.dirow.pl/wp-content/uploads/2023/04/Ankieta-dla-mieszkancow.docx

Ankietę należy wysłać na adres e-mail: biurodirow@gmail.com

Ewaluacja LSR

Szanowni Państwo,

oddajemy w Wasze ręce Raport z ewaluacji LSR obszaru LGD DIROW

Przeprowadzone badanie wynika z Wytycznych nr 10/3/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie Loklanych Grup Działnia

W dniu 23 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie robocze Lokalnych Grup Działania.

Program spotkania:

1. Podsumowanie ewaluacji

2 Konferencja LGD w Łukęcinie.

3. Najnowsze informacje dotyczące konkursu na LSR. 

4. Projekty współpracy w nowej perspektywie i pomysły na nie

5. Konkurs w ramach KSOW. – pomysły i podział liderów operacji. 

KSOW – zaproszenie na szkolenie

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucję zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 konkursem nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza wszystkich partnerów KSOW z terenu naszego województwa na szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli organizacji i instytucji zainteresowanych realizacją własnych projektów w 2023 roku, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków KSOW, w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.

Read More

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/3/2022/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wnioski można składać w terminie:

od 30.11.2022r. do 14.12.2022r.

Read More

Post navigation