Gmina Cedynia z dofinansowaniem

Dnia 24 listopada 2017 roku Gmina Cedynia reprezentowana przez Panią Gabrielę Kotowicz podpisała umowę o przyznanie pomocy. Operacja ma na celu poprawę infrastruktury Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cedyni. W ramach inwestycji wybudowana zostanie wiata przebieralni z pomieszczeniem dla ratownika oraz wyremontowane zostanie ogrodzenie.

Warsztaty z realizacji i rozliczania wniosków – Międzyzdroje

W dniach 19-20 października  2017r. w Międzyzdrojach odbyły się warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie DIROW z zakresu wdrażania poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną” w ramach PROW 2014-2020. Udział w nich wzięli Beneficjenci prowadzący działalność gospodarczą oraz pracownicy  urzędów gmin z Powiatu Gryfińskiego, którzy podpisali umowy na realizację swoich projektów z Urzędem Marszałkowskim. Read More

Szkolenia w ramach Partnerskiej Akademii Przedsiębiorczości zakończone.

W dniach 15-17 września 2017 r. zakończyliśmy cykl szkoleń zorganizowanych dla uczestników Partnerskiej Akademii Przedsiębiorczości.

Pierwsze szkolenie ” Ja jako przedsiębiorca” odbyło się w dniach 11-13 sierpnia 2017r. w Hotelu Wodnik w miejscowości Długie. Pani Eliza Borowiak poprowadziła szkolenie podczas którego uczestnicy mogli sprawdzić swoje kompetencje w prowadzeniu działalności gospodarczej, wypracować swoja strategię działania i aspekty kształtowania swojego wizerunku. Zwrócono także uwagę na narzędzia komunikacji werbalnej, asertywność oraz nastawienie na rozwój osobisty. Podczas ostatniego dnia szkolenia, każdy z uczestników  wypracował swój indywidualny plan doskonalenia. Do przeprowadzenia szkolenia użyto wielu technik pracy warsztatowej. Read More

Aktualizacja Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji Księgi Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020. Zmieniona Księga obowiązuje od 1 września 2017 r.

Przypominamy o obowiązku informacyjnym Beneficjentów i zachęcamy do zapoznania się z nowymi wytycznymi.

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 opisująca zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Przypominamy, że zgodnie z księgą wizualizacji w zależności od wysokości wsparcia publicznego należy zamieścić stosowną informację na plakacie, tablicy informacyjnej, tymczasowym bilbordzie dużego formatu, stałej tablicy lub bilbordzie dużego formatu oraz na swojej stronie internetowej.