V edycja konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza V edycję konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”. Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży w zakresie:
– poszukiwania produktów/potraw  tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu,
– wskazania  kulinarnych odrębności kulturowych pielęgnowanych  w rodzinnych domach,
–  kultywowania tożsamości regionalnej,
–  pielęgnowania  kulinarnych więzi międzypokoleniowych. Read More

Kolejne umowy podpisane

Dzisiaj, 13 grudnia 2017r., w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Read More

Partnerska Akademia Przedsiębiorczości zakończona

Zakończył się kilkumiesięczny projekt partnerski, który realizowaliśmy wspólnie z Lokalną grupą Działania „Szlakiem Granitu” z Udanina. Partnerska Akademia Przedsiębiorczości polegała na kompleksowym przygotowaniu potencjalnych przedsiębiorców i lokalnych liderów z obszarów wiejskich do założenia własnych działalności. Read More

Nabór z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/3/2018/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Read More

Nabór z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/2/2018/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Read More