W dniach 19-20 października  2017r. w Międzyzdrojach odbyły się warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie DIROW z zakresu wdrażania poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną” w ramach PROW 2014-2020. Udział w nich wzięli Beneficjenci prowadzący działalność gospodarczą oraz pracownicy  urzędów gmin z Powiatu Gryfińskiego, którzy podpisali umowy na realizację swoich projektów z Urzędem Marszałkowskim.

Warsztaty, prowadzone przez doświadczoną trenerkę i wykładowcę w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu- panią Gabrielę Poteralską,  dotyczyły realizacji i rozliczania wniosków o płatność. Poruszane były kwestie formularzy i instrukcji do wniosków, formularzy umów i obowiązków  z nich wynikających, przygotowywania dowodów księgowych i załączników. Znaczną część spotkania poświęcono zasadom zapytań ofertowych, sporządzania dokumentów przetargowych i stosowania zasad  konkurencyjności wydatków w ramach poddziałania 19.2.