W dniach 15-17 września 2017 r. zakończyliśmy cykl szkoleń zorganizowanych dla uczestników Partnerskiej Akademii Przedsiębiorczości.

Pierwsze szkolenie ” Ja jako przedsiębiorca” odbyło się w dniach 11-13 sierpnia 2017r. w Hotelu Wodnik w miejscowości Długie. Pani Eliza Borowiak poprowadziła szkolenie podczas którego uczestnicy mogli sprawdzić swoje kompetencje w prowadzeniu działalności gospodarczej, wypracować swoja strategię działania i aspekty kształtowania swojego wizerunku. Zwrócono także uwagę na narzędzia komunikacji werbalnej, asertywność oraz nastawienie na rozwój osobisty. Podczas ostatniego dnia szkolenia, każdy z uczestników  wypracował swój indywidualny plan doskonalenia. Do przeprowadzenia szkolenia użyto wielu technik pracy warsztatowej.

Drugie szkolenie “Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy” odbyło się w dniach 25-27 sierpnia2017r. w hotelu Tanzanit w Jesionce. Prowadzący szkolenie Pan Adrian Ignasiak zapoznał uczestników z formami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej, dokumentacją księgową oraz omówił wynagrodzenia i formy zatrudniania pracowników. Podczas trzech dni szkoleniowych uczestnicy również zapoznali się z obowiązkami pracownika i pracodawcy wobec ZUS i US, formami ewidencji podatkowej firmy oraz Pan Adrian przedstawił sposób prowadzenia ewidencji księgowej. Do realizacji szkolenia zostały wykorzystane różne techniki warsztatowe, dzięki czemu uczestnicy szkolenia zostali wyposażeni w konkretna wiedzę.

Ostatnie szkolenie odbyło się w miniony weekend tj. 15-17 września 2017r. w hotelu Tanzanit w Jesionce. Tym razem szkoleniowcem był Pan Piotr Geise. Zapoznał on uczestników szkolenia z tematyką skutecznych techniki sprzedaży i promocji. Szkolenie miało charakter wykładowy. Uczestnicy zapoznali się z umiejętnościami skutecznego sprzedawcy, kluczowymi elementami działań sprzedażowych, procesami i technikami sprzedaży oraz efektywnym rozpoznawaniem potrzeb i oczekiwań klienta. Podczas szkolenia Pan Piotr przedstawił na licznych przykładach  jak skutecznie prezentować ofertę oraz jak można wywierać wpływ na klienta i doprowadzenie go do decyzji kupna naszego produktu/usługi.

Kolejnym etapem Partnerskiej Akademii Przedsiębiorczości jest jednodniowy wyjazd na Targi Smaki Regionów, które odbędą się w dniach  23 – 28 września 2017r na Międzynarodowych Targach Poznańskich.