Dnia 10 sierpnia  2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Zachodniopomorskiego została podpisana umowa na realizację projektu współpracy Partnerska Akademia Przedsiębiorczości (PAP).

Pan Tomasz Siergiej – Prezes Stowarzyszenia DIROW, Pani Barbara Rawecka – Wiceprezes Stowarzyszenia DIROW oraz  Pan Andrzej Sukta – Prezes LGD Szlakiem Granitu o godzinie 12.00 podpisali umowę na realizację PAP-u.

Partnerska Akademia Przedsiębiorczości polega na kompleksowym przygotowaniu potencjalnych przedsiębiorców oraz lokalnych liderów z obszarów wiejskich do zrobienia pierwszego kroku w kierunku przedsiębiorczości. Do projektu rekrutowane są osoby zamieszkujące obszary wiejskie, które  wpisują się w grupę defaworyzowaną oraz liderzy wykazujący się wzmożoną aktywnością swojej społeczności lokalnej. Poprzez 3 tematyczne moduły szkoleniowe: „Ja jako przedsiębiorca”, „ Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy” oraz „Skuteczne techniki sprzedaży i promocji” uczestnicy zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną. Uczestnicy projektu mogą sprawdzić jak ich pomysł lub działania, które wykonują są jakościowo dobre, jak założyć i prowadzić firmę oraz jak sprzedać swój produkt czy usługę. Kolejnym etapem projektu jest wizyta studyjna po miejscach, które odniosły sukces przedsiębiorczy i sprawnie funkcjonują w swojej społeczności. Następnym etapem projektu są Międzynarodowe Targi Poznańskie, podczas których uczestnicy projektu będą obserwować jak prezentować swoje usługi. Najważniejszym etapem projektu jest realizacja własnego targu lub jarmarku dla swojej społeczności lokalnej. W tym momencie uczestnicy wykorzystają  wszystkie umiejętności, które zdobyli w ramach projektu. Ostatnim etapem Partnerskiej Akademii Przedsiębiorczości jest konferencja podsumowująca, na którą zapraszamy uczestników, ponadlokalne oraz lokalne  władze i media.

Z pierwszym szkoleniem startujemy już 11 sierpnia 2017r. :)