Dla Wnioskodawców

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Dokumenty legislacyjne: Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach podziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów … Czytaj dalej Dla Wnioskodawców