W związku z ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucję zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 konkursem nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza wszystkich partnerów KSOW z terenu naszego województwa na szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli organizacji i instytucji zainteresowanych realizacją własnych projektów w 2023 roku, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków KSOW, w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 30 listopada br. (środa), od godz. 10.30 w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie.

Osoby zainteresowane, prosimy o zgłaszanie swojego udziału w terminie do dnia 25 listopada br. (piątek) na adres mailowy dchmielewski@wzp.pl lub sciesielski@wzp.pl . Uprzejmie prosimy o zgłaszanie max. dwóch przedstawicieli Państwa instytucji, w szczególności osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku. Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie skanu na powyższe adresy mailowe.

 Jednocześnie przypominamy o konieczności rejestracji w bazie Partnerów KSOW (dotyczy tych osób i instytucji, które jeszcze tego nie zrobiły).  Realizacja projektów w ramach planów operacyjnych KSOW będzie dostępna tylko dla Partnerów KSOW. Link do  formularza rejestracyjnego: Formularz zgłoszeniowy – KSOW 

W załączeniu program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.