Animatorzy Społeczności Lokalnych

Szukasz pomysłów na działania w Twojej wsi lub masz pomysł i potrzebujesz pomocy w jego realizacji?
– skorzystaj z bezpłatnych spotkań z Animatorem Społeczności Lokalnej

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD na spotkania w zakresie:

 • prowadzenia zajęć animacyjnych w celu aktywizacji, integracji mieszkańców wsi
 • prowadzenia szkoleń dotyczących możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz pomoc przy ich sporządzaniu,
 • organizowanie i prowadzenie spotkań z mieszkańcami obszarów wiejskich w ich miejscu zamieszkania w celu:
 • a) badania potrzeb mieszkańców

b) wypracowania wizji zmiany wsi,

c) diagnozy potrzeb kulturowych mieszkańców w celu zwiększenia oferty kulturalnoedukacyjnej na obszarach wiejskich,

d) zwiększenia świadomości mieszkańców wsi o potencjale turystyki wiejskiej
e) podejmowania działań mających na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój społeczności

 • pozyskiwania w trakcie spotkań z mieszkańcami informacji na temat:
 • a) planowanych wydarzeń, które odbywają się w świetlicach, na placach zabaw, w domach kultury, wiatach,
 • b) lokalnych rzemieślników i wytwórców (inwentaryzacja),
 • c) działających animatorów, warsztatowców, wykładowców,
 • d) aktywnych organizacji pozarządowych (kontakt),
 • e) potencjalnych beneficjentów oraz przekazywanie pozyskanych informacji do biura LGD.
 • informowania o możliwościach wsparcia dla nowo powstałych organizacji pozarządowych, w tym  inwentaryzacja (baza danych), współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi (NGOs), ochotniczymi strażami pożarnymi (OSP), grupami nieformalnymi (GN), klubami seniora (KS)
 • współpracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 • wspierania aktywności liderów i animatorów lokalnych
 •  

Zapisy i spotkania z Animatorem:


tel. 516196740

e-mail: biurodirow@gmail.com