Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje szkolenie zakresu nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027 dla Lokalnych Grup Działania

 W województwie zachodniopomorskim działa sieć lokalnych grup działania, realizująca Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zrealizowane już projekty, cała procedura naborów oraz zmieniające się ustawodawstwo pokazały, iż pomimo najlepiej przeprowadzonych procedur tworzą się problemy, na które trzeba znaleźć najwłaściwsze rozwiązanie. Dobrą i sprawdzoną techniką jest wymiana doświadczeń podczas realizacji poszczególnych zadań. Ponadto brak wiedzy na temat nadchodzącej perspektywy finansowej ogranicza znajdowanie najwłaściwszych rozwiązań na problemy potencjalnych beneficjentów oraz przygotowanie odpowiedniej i zgodnej z przepisami dokumentacji.

Cel główny projektu:

Celem operacji jest przeprowadzenie  szkolenia mającego na celu usystematyzowanie wiedzy na temat nowej perspektywy finansowej.

Cel pośredni:

  1. Sieciowanie lokalnych grup działania-wymiana doświadczenia w temacie nowej perspektywy finansowej co przełoży się na ujednolicenie procedur dla całego obszaru, co przyczyni się do polepszenia jakości procedur oraz pozwoli na lepszą komunikacje konsultacji procedur w przyszłości.
  2. Udział pracowników poszczególnych lokalnych grup działania w dwudniowym szkoleniu i zdobycie dodatkowej wiedzy.

Szkolenie będzie służyło:

  1. Zdobyciu wiedzy na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027;
  2. Podniesieniu oraz usystematyzowaniu wiedzy osób zaangażowanych w działalność lokalnych grup działania na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027;
  3. Wypracowaniu optymalnych rozwiązań oraz wykorzystaniu ich w tworzonych przez LGD Lokalnych Strategiach Rozwoju oraz tworzonych procedurach;
  4. Sprawniejszej i efektywniejszej „obsłudze” beneficjentów przez pracowników lokalnych grup działania.

Operacja przeznaczona jest dla przedstawicieli LGD w województwie zachodniopomorskim.

W szkoleniu weźmie udział 30 pracowników i przedstawicieli lokalnych grup województwa zachodniopomorskiego. Osoby pracujące w biurze LGD jak i osoby funkcyjne LGD odpowiedzialne za przygotowanie Lokalnych Strategii Rozwoju na swoim obszarze potrzebują dopracowania procedur, zapoznania się z dobrymi praktykami funkcjonujących już procedur w niektórych LGD i udoskonaleniu swoich procedur oraz z możliwościami służącymi tworzeniu innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”