W czwartek  (30.09.2021r.) w Domu Kultury w Chojnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zebranie podsumowywało 4-letnią kadencję obecnych władz LGD. Podczas zebrania wybrano także nowe władze na następną kadencję. W zebraniu, uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia DIROW.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu –Pan Tomasz Siergiej, który przywitał przybyłych gości.

Prowadzenie dalszej części zebrania sprawozdawczo-wyborczego przekazano Pani Barbarze Raweckiej. Sprawozdanie z działalności za miniony rok przedstawił Prezes Stowarzyszenia Pan Tomasz Siergiej. Sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy przedstawił Marian Litwiniak z Kancelarii Audytorskiej Konto, a sprawozdanie Rady Przedstawił Przewodniczący Rady LGD Pan Janusz Skrzypiński.

Po odczytaniu sprawozdania przez jej członka Pana Wojciecha Konarskiego i wniosku Komisji Rewizyjnej, udzielono Zarządowi i Radzie  absolutorium. Następnie Przedstawiciele poszczególnych organów omówili  działania w okresie swojej kadencji.

Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania – wyborów nowych Władz.

Skład Zarządu Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich ukonstytuował się następująco:

 

 1. Mąka Henryk – Sekretarz Zarządu
 2. Miler Jerzy – Skarbnik Zarządu
 3. Racinowski Maciej – Wiceprezes Zarządu
 4. Rawecka Barbara – Wiceprezes Zarządu
 5. Salwa Andrzej- Członek Zarządu
 6. Siergiej Tomasz – Prezes Zarządu
 7. Wróbel Paweł – Członek Zarządu

 

Skład Rady Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich ukonstytuował się następująco:

 

 1. Buko Mirosława– Członek Rady LGD
 2. Gabryś-Portkowska Małgorzata – Członek Rady LGD
 3. Górski Robert– Członek Rady LGD
 4. Jasek Sławomir– Członek Rady LGD
 5. Kozieł Marian– Członek Rady LGD
 6. Lidwin Michał– Członek Rady LGD
 7. Malak Wiktoria – Członek Rady LGD
 8. Mąka Monika – Wiceprzewodniczący Rady LGD
 9. Piątek Józef– Członek Rady LGD
 10. Siedmiogrodzki Janusz– Członek Rady LGD
 11. Skrzypiński Janusz – Przewodniczący Rady LGD

Skład Komisji Rewizyjnej Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich ukonstytuował się następująco:

 1. Kabat Stanisław – Członek Komisji Rewizyjnej
 2. Karwan Radosław – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 3. Kłapouch Henryk – Członek Komisji Rewizyjnej
 4. Konarski Wojciech – Członek Komisji Rewizyjnej
 5. Kowalczyk Janusz–Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej