W związku z  aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonego dokumentu:

LSR 2014-2020 zmiana na euro

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na formularzu zmian w LSR (do pobrania poniżej), osobiście lub mailowo: biurodirow@gmail.com do 24 czerwca 2021 r. do godz. 12.00.

Formularz zgłaszania uwag do LSR

Jednocześnie informujemy, iż uwagi do LSR zbierane są na bieżąco tylko i wyłącznie na formularzu udostępnionym przez LGD na stronie www.dirow.pl (po prawej stronie pod mapką z lokalizacją siedziby biura).