Lokalna Grupa Działania  przedstawia zmiany do  procedur oceny operacji przez Radę LGD,  w tym zmiany kryteriów wyboru operacji.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców zamieszkujących obszar LSR DIROW (gminy : Banie, Cedynia , Chojna, Gryfino, Moryń, Mieszkowice, Widuchowa ) o wypełnienie formularzy zgłaszania uwag do kryteriów wyboru operacji.

Formularz oraz dokumenty dotyczące kryteriów znajdują się poniżej.

Wypełnione formularze należy dostarczyć pocztą elektroniczną pod adres.: biurodirow@gmail.com, pocztą lub osobiście (ul. Flisacza 4C, 74-100 Gryfino) do dnia 16 czerwca 2021 r. (środa) do godziny 15.00.

Formularz zgłaszania uwag do kryteriów wyboru operacji

Zał. NR 4 Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 6 Procedury oceny operacji przez Radę LGD