POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA 07.09.2019 R BARZKOWICE

W sobotę, dnia 07 września br. w Barzkowicach odbyła się konferencja pt.: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”.

Spotkanie  miało na celu polsko-niemiecką wymianę doświadczeń, nawiązanie znajomości oraz wymianę poglądów na temat stanu wdrażania Ledeara na terenach objętych działaniem LGD-ów oraz zaprezentowaniu ciekawych projektów i operacji zrealizowanych w ramach Programu LEADER. W przedmiotowej Konferencji licznie udział wzięły Lokalne Grupy Działania z terenu Pomorza Zachodniego, przedstawiciele LGD z Niemiec, a także reprezentanci LGD-ów ze Szwecji oraz z Włoch.

Referentami podczas wydarzenia były osoby związane z europejskim programem LEADER. Przedstawili oni aktualnie ważne tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz możliwości współpracy.

Konferencja zakończyła się  rozmowami w kuluarach oraz wymianą kontaktów polskich i niemieckich LGD-ów.