Poniżej znajduje się porządek obrad oraz projekty uchwał na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 26 czerwca 2018r. (wtorek) w Budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, o godzinie 16:45 – I termin, 17:00 – II termin.

04 Porządek obrad

Uchwała nr 1 2018

Uchwała nr 2 2018

Uchwała nr 3 2018        Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Uchwała nr 4 2018

Uchwała nr 5 2018

Uchwała nr 6 2018

Uchwała nr 7 2018