Poniżej przekazujemy wzór formularza: “Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu, w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  dla Beneficjentów którzy zrealizowali operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Wersja elektroniczna dokumentów została zamieszczona także na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/pobierz-lub-wyslij-wniosek.html lub na www.prow.wzp.pl

Nadmieniamy, że obowiązek złożenia Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji wynika z zapisów umowy o przyznanie pomocy.

Dokumenty:

  1. Informacja monitorująca z realizacji …
  2. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza