Lokalna Grupa Działania  przedstawia zmiany do  procedur oceny operacji przez Radę LGD,  w tym zmiany kryteriów wyboru operacji.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców zamieszkujących obszar LSR DIROW (gminy : Banie, Cedynia , Chojna, Gryfino, Moryń, Mieszkowice, Widuchowa ) o wypełnienie formularzy zgłaszania uwag do kryteriów wyboru operacji  grantowych.

Formularze oraz dokumenty dotyczące procedur i kryteriów znajdują się poniżej.

Wypełnione formularze należy dostarczyć pocztą elektroniczną pod adres.: biurodirow@gmail.com, pocztą lub osobiście (ul. Flisacza 4C, 74-100 Gryfino) do dnia 14 marca 2018 r. (środa) do godziny 15.00.

Formularz zgłaszania uwag do kryteriów wyboru operacji- granty

Zał. NR 4 Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 6 Procedury oceny operacji przez Radę LGD