Informujemy, że  Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi działania z zakresu Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – Pomorze Zachodnie. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest stowarzyszeniem, do którego należą regiony z całej Europy, a którego działania dotyczą promocji i poprawy jakości lokalnej żywności oraz wzmacniania regionalnej tożsamości.

Idea Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego została po raz pierwszy wprowadzona w regionie Południowo-Wschodniej Skanii w Szwecji oraz na Duńskiej wyspie Bornholm w 1995 roku. Region Pomorza Zachodniego należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego od 2008 r.

Członkami Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie mogą zostać „przedsiębiorstwa”, które są zarejestrowane i działają w województwie zachodniopomorskim oraz wykazują więź z regionem, np.

 • -restauracje, punkty gastronomiczne, obiekty świadczące usługi hotelarskie.
 • -producenci surowców w rolnictwie, ogrodnictwie, rybactwie.
 • -przetwórcy żywności.
 • -hurtownicy i sprzedawcy detaliczni.

 Korzyści wynikające z członkostwa „przedsiębiorstwa”:

 • – bezpłatne uzyskanie licencji do używania logo Dziedzictwo Kulinarne Pomorze Zachodnie.
 • -umieszczenie informacji o przedsiębiorstwie członkowskim na stornie internetowej Województwa Zachodniopomorskiego www.wzp.pl , www.sdk.wzp.pl oraz na stronie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego www.culinary-heritage.com.
 • -posiadanie linku na stronie internetowej Województwa Zachodniopomorskiego www.wzp.plwww.sdk.wzp.pl   oraz na stronie internetowej Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego www.culinary-heritage.com do własnej strony „przedsiębiorstwa”.
 • -uczestnictwo w imprezach promocyjnych organizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie.
 • -zamieszczanie bezpłatnych reklam w materiałach promocyjnych wydawanych przez Województwo Zachodniopomorskie.
 • -oznakowanie siedziby przedsiębiorstw szyldem z logo Dziedzictwo Kulinarne Pomorze Zachodnie.
 • -otrzymanie dyskietki z elektroniczną kopią logo Dziedzictwo Kulinarne Pomorze Zachodnie, które może być używane dla celów reklamowych i na materiałach własnych członka.

 Serdecznie zachęcamy Państwa do budowania tożsamości regionalnej i marki Pomorza Zachodniego poprzez członkostwo w Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie.

 Szczegółowe informacje nt. Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie znajdą Państwo na stronie:

http://www.wrir.wzp.pl/biuro-rolnictwa-i-rozwoju-wsi/europejskie-dziedzictwo-kulinarne-na-pomorzu-zachodnim

 http://www.wrir.wzp.pl/rolnictwo-lowiectwo-rybactwowww.sdk.wzp.pl