Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, członków Zarządu, członków Rady LGD, Komisji Rewizyjnej oraz naszych wnioskodawców, który odbędzie się 23 lutego 2018 r. w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Cedynia, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia w godzinach od 14.30 do 19.30.

Program warsztatu refleksyjnego:
1) Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.
2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizacje LSR i działania LGD – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3) Dyskusja z uczestnikami spotkania.
4) Podsumowanie spotkania.

Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku, tj. 2018

LGD zobowiązane jest do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.