Za pośrednictwem LGD Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gryfinie, kolejna gmina otrzymała wsparcie unijne na swoje przedsięwzięcia. Dzisiaj, 21 grudnia , umowę z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą podpisała gmina Chojna. Wsparcie z PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  wynosi ponad 65 tys. zł (koszt całkowity to ok. 102 tys. zł.)

Dzięki pozyskanym pieniądzom gmina Chojna zadba o budowę i przebudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Nowy plac zabaw powstanie w Stokach, a zmodernizowane będą te w Krajniku Dolnym i Kamiennym Jazie. W Lisim Polu i Krajniku Górnym zostaną przebudowane i ogrodzone tereny służące rekreacji mieszkańców.