Zakończył się kilkumiesięczny projekt partnerski, który realizowaliśmy wspólnie z Lokalną grupą Działania „Szlakiem Granitu” z Udanina. Partnerska Akademia Przedsiębiorczości polegała na kompleksowym przygotowaniu potencjalnych przedsiębiorców i lokalnych liderów z obszarów wiejskich do założenia własnych działalności.

Do projektu zrekrutowano osoby mieszkające na obszarach wiejskich, wpisujących się w grupę defaworyzowaną. Brali oni udział w 3 modułach szkoleniowych: „Ja jako przedsiębiorca”, „Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy” oraz „Skuteczne techniki sprzedaży i promocji”. Każdy moduł prowadzony był  przez wysokiej klasy szkoleniowca. Kolejnym etapem projektu były wizyty studyjne w miejscach,  gdzie prowadzone są z powodzeniem różne formy  działalności gospodarczej, m.in. były to odwiedziny w stylowej  piekarni połączonej z pizzerią.  Dla uczestników zorganizowaliśmy także wyjazd na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Ostatnim, a zarazem najważniejszym etapem projektu było zorganizowanie  jarmarku dla swojej społeczności lokalnej . Relację ze wspaniałego Jarmarku Świątecznego w Krzymowie można przeczytać na naszej stronie.

W sobotę 9 grudnia, w Jesionce, odbyła się Konferencja kończąca i podsumowująca projekt. Wzięli w niej udział uczestnicy projektu oraz obie Lokalne Grupy Działania. Wszyscy otrzymali pamiątkowe certyfikaty oraz drobne upominki.

Projekt zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020