Dnia 24 listopada 2017 roku Gmina Cedynia reprezentowana przez Panią Gabrielę Kotowicz podpisała umowę o przyznanie pomocy. Operacja ma na celu poprawę infrastruktury Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cedyni. W ramach inwestycji wybudowana zostanie wiata przebieralni z pomieszczeniem dla ratownika oraz wyremontowane zostanie ogrodzenie.