W dniach 6 – 7 września w Moryniu odbyło się szkolenie wyjazdowe pn.: „Giełda Procedur Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego”. Celem szkolenia było działanie na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla LGD, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej zachodniopomorskich LGD funkcjonujących w ramach PROW 2014-2020.

 Podczas szkolenia przedstawiciele trzech Lokalnych Grup Działania zaprezentowali swoje doświadczenia z realizacji procedur : grantowych, dotyczących podejmowania działalności gospodarczej oraz operacji własnych. Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.