Na podstawie Statutu Stowarzyszenia – Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na dzień 16 grudnia 2015 r. (środa) o godzinie 17.00 – I termin, o godzinie 17.30 – II termin. Walne Zebranie odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2.

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia DIROW.

Ze względu na ochronę praw autorskich Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępna jest do wglądu w Biurze Stowarzyszenia.

Dokumenty na Walne Zebranie Członków:

04 Porządek Obrad 12 2015

08 Uchwała ws. przyjęcia Statutu

09 Uchwała ws. przyjęcia LSR

10 Uchwała ws. przyjęcia Regulaminu WZC

11 Uchwała ws. przyjęcia Regulaminu KR

12 Uchwała ws. przyjęcia Regulaminu Rady – załączniki

13 Uchwała ws. upoważnienia Zarządu do zmian w LSR

14 Uchwała ws. upoważnienia Zarządu do zmiany załączników

15 Uchwała ws. upoważnienia Zarządu do zmain w Regulaminie Rady

16 Uchwała ws. przyjęcia rezygnacji członków Rady

17 Uchwała ws. składek członkowskich